Tech Tip: vCenter 6 appliance database opnieuw initialiseren

Een enkele keer kan het voorkomen dat het nodig is de vCenter 6 appliance database opnieuw te initialiseren. Dit gaat als volgt:

 • Log in op de appliance met SSH
 • Voer achtereenvolgend de volgende commando’s uit:
  • set –enabled True
  • shell
  • service vmware-vpxd stop
  • /usr/sbin/vpxd –b
  • service vmware-vpxd start
 • Herstart hierna de appliance

Let op: hiermee wordt de volledige configuratie gewist van vCenter, inclusief de licenties en distributed switches!

27 mei 2015
Ronald van Vugt