Klanten

Metis IT heeft uitgebreide ervaring met diverse IT systemen voor uiteenlopende organisaties. Wij zijn actief in de zorg, industrie, overheid, financiën en high-tech industrie, maar onze kennis is in principe in alle sectoren inzetbaar. Veelal werken onze klanten in hoogbeveiligde omgevingen. De gemeenschappelijke deler: hun drive om te vernieuwen.

Logo Inspectie SZW

Metis IT stond aan de oorsprong van de ontwikkeling, realisatie en continue beschikbaarheid van de IT infrastructuur ten behoeve van de recherchedienst van de Inspectie SZW Directie Opsporing. Karakteristiek voor deze gerubriceerde omgeving is de robuustheid, flexibiliteit en hoge veiligheid van het platform en de werkplekken van de recherche medewerkers.

Op de deskundige en betrokken inzet van de consultants van Metis IT kan ik altijd vertrouwen en bouwen. Het zijn analytische en kritische professionals, die de klantprocessen centraal stellen en met haalbare en gedragen oplossingen komen.

Hoofd ITBO, Inspectie SZW Directie Opsporing

Vanuit het Rijks breede programma “consolidatie data centers” (PCDC), heeft Metis IT inhoudelijke ondersteuning geboden bij het migreren en insourcen van het datacenter van de Raad voor de Kinderbescherming op het nieuwe platform van DJI-SSC-I. In dit project hebben consultants van Metis de architectuur van de nieuwe omgeving verzorgt en is de kwaliteit van de migratie geborgd.

De tomeloze inzet en scherpe kritische blik van de architect van Metis IT heeft mijn programma sterk verbeterd. Mede daardoor is de migratie succesvol verlopen. Bij een volgend project weet ik Metis IT zeker weer te vinden.

Programmamanager DJI-SSC-I

Bij het structureel vernieuwen en in bedrijf houden van hoogbeveiligde omgevingen ten behoeve van een aantal rijksdiensten vervult Metis een cruciale bijdrage. De consultants van Metis verstaan hun vak, hebben diepgaande kennis van de aangesloten klanten en hun werkprocessen en kunnen mede hierdoor de gevraagde specifieke omgevingen en systemen optimaal ontwerpen, realiseren en beheren.

Met de mensen van Metis IT is het vertrouwd en goed samenwerken. Ze stellen de klant centraal in het bedenken van de oplossingen, zijn flexibel en betrouwbaar. Dit geeft ons een stabiele basis in het behalen van onze doelen.

Teammanager Dienst ICT Uitvoering

Als gevolg van de fusie van een drietal ziekenhuizen, zijn een aantal omvangrijke vernieuwings- en optimalisatieprogramma’s gestart. Metis IT leverde hiervoor een belangrijke inhoudelijke bijdrage op het gebied van architectuur en IT infrastructurele adviesdiensten.

Op de consultants en architecten van Metis IT kan je bouwen. Ze steken niet alleen technisch inhoudelijke ver boven het maaiveld uit, maar vertonen initiatief en werken resultaatgericht. Ook op momenten dat het spannend wordt kan ik op ze vertrouwen.

Programmamanager verbetering infrastructuur

Metis IT legde de basis neer voor het vernieuwen en moderniseren van de IT infrastructuur, dit in gezamenlijkheid met business partner Improved IT.

  • Architectuur en ontwerp van de Hyper Converged Infrastructuur
  • Implementatie van nieuwe datacenters op locaties in Duitsland, Nederland, Azië en de USA
  • Ondersteuning van de beheerorganisatie bij de data-migraties

Excellent work! … I want to express my thanks for your excellent Management support and flexibility provided, paving the way to make the project a success – highly recognized and appreciated by the entire team.

Head of Global SCA IT