dfas

Diensten: advies, architectuur & implementatie IT infrastructuur — Metis IT

Diensten

Metis IT ontwerpt, realiseert en beheert IT infrastructuur: de combinatie van server-, storage-, netwerk- & ­software-componenten waardoor applicaties optimaal functioneren. Wij ondersteunen uw bedrijfsstrategie met onafhankelijk advies, ontwerpen van de architectuur, begeleiden en het implementeren van de techniek en staan borg voor een veilig beheerde IT.

IT Strategie

Wij adviseren vanuit uw business strategie een passende architectuur die flexibel inzetbaar is, optimaal de hardware capaciteit benut en weinig beheerinspanning vraagt. Zo bent u niet allen flexibeler, maar beheerst u ook nog beter de kosten van uw IT.

Slim naar de (Multi-) Cloud

Heeft u een Multi Cloud strategie? Overweegt u om een deel of het geheel van uw IT infrastructuur bij één of meerdere Cloud leveranciers onder te brengen?
Cloud transities zijn meer dan “even” een verandering van de IT infrastructuur. Wij adviseren vanuit een integrale en onafhankelijke benadering. Wij hanteren daarbij een helikopter view inclusief bedrijfsvoering, business legitimatie, HR en juridische implicaties. Hierdoor wordt een gedegen en gedragen strategie ontwikkeld, onafhankelijk van leveranciers, die wij beheerst in fasen kunnen realiseren.

IT Roadmap

De ontwikkelingen in de IT gaan snel. Investeringen in uw IT voorzieningen doet u echter voor een langere periode. IT dient ter ondersteuning van uw bedrijfsproces en u wilt niet meer dan nodig uitgeven aan de IT en zeker geen desinvesteringen doen. Het is daarom belangrijk om een meerjarige IT roadmap op te stellen waarbij de ontwikkelingen in de IT, uw lange termijn visie en de hiervoor benodigde IT samenkomen. Hierdoor krijgt u controle over de IT kosten en heeft u een helder communicatiestuk om binnen uw eigen organisatie helder te maken welke stappen er wanneer gedaan gaan worden in de IT. Met onze hoog gekwalificeerde consultants kunnen wij de IT roadmap voor u opstellen.

IT infrastructuur status check

Weet u hoe uw IT infrastructuur precies in elkaar steekt? Hoe verhoudt uw applicatielandschap zich tot de onderliggende server, storage en infrastructuur?
Grondig inzicht in de huidige IT infrastructuur is ‘’en van de voorwaarden om op een weloverwogen wijze een IT strategie vorm te geven. Op basis hiervan kunnen prioriteiten worden gesteld en vervolgstappen worden gedefinieerd. Wij voeren de nulmeting uit en presenteren de gevonden zaken in een helder, begrijpelijk en overzichtelijke rapportage. U ontvangt onafhankelijk advies die direct aansluit op uw bedrijfsstrategie.

Second opinion

Heeft uw huidige IT leverancier een oplossingsrichting voorgesteld? Weet u zeker of de gekozen oplossingsrichting een juiste is? Kunt u zelfstandig dit advies beoordelen?
Een leveranciersonafhankelijk oordeel geeft u zekerheid over de gekozen richting. Hierdoor voorkomt u potentiële risico’s en tegenvallers. Metis IT onderzoekt de strategische voorstellen, toets dit aan de vraagstelling en geeft inzicht in de haalbaarheid en realisatie daarvan.

Hoge beveiliging

Zijn uw gegevens veilig? Voldoen de genomen maatregelen aan de door u gestelde eisen en (wettelijke) normen?
Metis IT verzorgt sinds haar oprichting de IT infrastructuur in hoog beveiligde omgevingen. Onze consultants hebben een diepgaande kennis en ervaring in hoog beveiligde oplossingen. Vanuit deze expertise en uw vraagstelling, onderzoeken wij uw huidige situatie en stellen wij een heldere rapportage op. Op basis van een gezamenlijke risico analyse adviseren wij u in de mogelijke maatregelen en oplossingen.

Architectuur

De grootste uitdaging voor ons is om uiteenlopende IT componenten te combineren tot een geheel dat feilloos werkt. Met onze uitgebreide ervaring ontwerpen wij veilige, vernieuwende, passende en energiezuinige oplossingen.

Transitie & doelarchitectuur

U wilt een verandering van uw IT Infrastructuur realiseren? U heeft hiervoor de kaders en uitgangspunten gezet.
Metis IT ontwikkelt een transitieaanpak en een doelarchitectuur van uw nieuwe IT oplossingen, al dan niet geheel of gedeeltelijk in de Cloud. Op grond van de doelarchitectuur stellen we een voor uw situatie optimaal ontwerp op, assisteren bij de leveranciersselectie en begeleiden de leveringen, waarna we uiteindelijk de oplossing realiseren. Door de leveranciersonafhankelijke positie, behoudt u controle over de gehele transitie en bent u verzekerd van de meest optimale oplossing.

(Hybrid) Cloud architectuur

Wilt u uw IT infrastructuur wijzigen, of gehele nieuw opzetten? Wilt u hierbij zoveel mogelijk gebruik maken van de mogelijkheden van de Public Cloud aanbieders, of juist niet, of in een gemengde (hybride) vorm?
We stellen we aan de hand van de eisen, wensen, uitgangsprincipes de architectuurprincipes op. Deze architectuurprincipes leiden tot een navolgbare en realiseerbare architectuur, die optimaal aansluit bij uw situatie en de mogelijkheden die de markt u biedt.

Architect as a Service (AaaS)

Wilt u advies over uw IT architectuur? Worden er grote wijzigingen in de infrastructuur verwacht en moet de impact op het hele landschap inzichtelijk gemaakt worden? Wilt u werken onder architectuur introduceren? Soms heeft u tijdelijk behoefte aan een IT architect of wilt u periodiek spiegelen met een IT architect. Dan is de architect as a service een flexibele en kostefficiënte oplossing. In onderling overleg wordt de inzet en te behalen resultaten besproken om een ervaren IT architect van Metis IT in te zetten.

High & low level design

Aan de hand van de opgestelde en goedgekeurde architectuur stellen wij een eerst High Level Design op, waarmee we de in de architectuur bedachte oplossing andermaal toetsen aan de haalbaarheid van de oplossing. Op grond van de bevindingen ontwikkelen we een Low Level Design, waarin tot op detail niveau het ontwerp wordt vastgelegd en geborgd in uw organisatie. Indien nodig kan als tussenstap ook een offerte aanvraag en een Bill of Functions (BoF) of een Bill of Materials (BoM) gemaakt worden die ook geschikt is voor een Europese aanbesteding.

Leveranciers- en productselectie

Zoekt u naar u naar een specifieke IT Infrastructuur oplossing? Weet u zeker dat uw leverancier u de juiste oplossing biedt? Waarin verschillen de aanbieders van public Cloud diensten?
Wij helpen u graag met het maken van de juiste keuze. Vanuit onze ervaring en kennis van de markt stellen we een shortlist op van potentiële producten en/of diensten en bijpassende leveranciers. Op basis van uw specifieke wensen, (wettelijke) normen bevragen wij de leveranciers hun specifieke oplossingen. Vanuit een onafhankelijke positie stellen wij een objectief oordeel op, die wij transparant en helder aan u voorleggen. Desgewenst begeleiden wij u verder met het vastleggen van de leveringsafspraken en realisatie van de levering.

Realisatie

Het feit dat we zelf bouwen en beheren maakt ons betere IT'ers. En omdat we precies snappen wat we aan het bouwen zijn, kunnen we beter implementeren en effectiever beheren. En daar profiteert u van.

Automatiseren

Wilt u fouten voorkomen en toch snel en flexibel kunnen opereren? Dan is het automatiseren van IT processen en taken een voorliggende oplossing. Wij hebben ruime ervaring op het automatiseren van diverse processen en taken. Of dit nu een massale uitrol is van nieuwe systeemoplossingen, of een verbeterslag is in een complexe bestaande IT infrastructuur. Onze consultants gaan met u in gesprek en realiseren geautomatiseerde oplossingen die uw leven gemakkelijker maken en belangrijker misschien nog, de kwaliteit en voorspel- baarheid verhogen. Onze expertise en ervaring, staan borg voor een zekere, kwalitatief hoogwaardige aanpak, die resulteert in een robuust geautomatiseerd systeem.

Realiseren Cloud transitie

Bent u gestart met een transitie naar de Cloud, of staat u aan het begin hiervan? Wij helpen u bij het nemen van de juiste stappen in de juiste volgorde, de juiste proporties en op de juiste momenten. We toetsen de uitgangspunten en criteria. Na een gedegen voorbereiding verzorgen wij de realisatie van de transitie, desgewenst in de volle breedte. Uw applicaties blijven optimaal beschikbaar, zodat u voor en na de Cloud transitie uw business zonder verstoringen kan voortzetten. Onze inhoudelijke expertise staat garant voor een robuuste en veilige transitie.

Optimaliseren en verbeteren

IT infrastructuur is niet statisch, maar dynamisch, of het nu gaat om een publieke Cloud omgeving of uw eigen datacenter. De technische ontwikkelingen en mogelijkheden gaan snel. Via een periodieke evaluatie kunnen wij u adviseren welke nieuwe ontwikkelingen te volgen. Vervolgens kunnen wij de architectuur bijwerken en de realisatie hiervan verzorgen. Zo kunt u er vanuit gaan dat u altijd beschikt over een betrouwbare en eigentijdse IT infrastructuur met een focus op beveiliging en kostenefficiency, waarop applicaties optimaal en met hoge beschikbaarheid aangeboden kunnen worden aan uw eindgebruikers.

Migreren IT Infrastructuur

Is de nieuwe of gewijzigde IT infrastructuur gerealiseerd, maar zijn alle VM’s en data nog niet gemigreerd? Staat u aan de vooravond voor een verhuizing van uw datacenter?
We hebben een uitgebreide ervaring in het opzetten en uitvoeren van complete datacenter migraties. Indien het gaat om de migratie van een oude infrastructuur naar een nieuwe, verzorgen wij een soepele voorspelbare migratie van applicaties en data met minimale overlast voor eindgebruikers. Bij gebruik van één of meerdere public Cloud diensten, zorgen we voor de naadloze integratie tussen de private en public Cloud.

Realiseren nieuwe IT Infrastructuur

Op basis van het door ons in een eerdere fase opgestelde ontwerp en architectuur realiseren wij de oplossing. We sluiten deze aan, configureren de (virtuele) apparatuur en voeren tussentijdse checks uit, zodat het geheel als één uniforme omgeving werkt zoals het bedoeld is. Vanzelfsprekend wordt het geheel vervolgens intensief getest, wordt de documentatie bijgewerkt en worden beheerprocessen en -procedures aangepast indien dit noodzakelijk is. Desgewenst is het mogelijk om gezamenlijk met uw eigen IT mensen de realisatie uit te voeren, zodat er gedurende de opbouw reeds kennisoverdracht door middel van ‘learning-on-the-job’ plaats kan vinden.

Beheer

Bij het beheer gaat het er om dat u uw IT kunt gebruiken zoals dat bedoeld is. Wij houden uw IT veilig en in stand, passen aan waar nodig en blijven passievol en flexibel in onze aanpak. Zo kunt u optimaal en effectief over uw IT beschikken.

Lokaal beheer

Uw IT Infrastructuur, of deze nu lokaal, in de Cloud of hybride is opgezet moet onderhouden worden. Afhankelijk van de omstandigheden, specifieke eisen, veiligheidsoverwegingen of anderszins kan lokaal beheer noodzakelijk zijn. De engineers van Metis IT kennen uw situatie door en door, zijn bekend met de vereiste maatregelen, processen en protocollen. We houden van techniek en willen dat de techniek doet wat je daarvan kan en mag verwachten, maar stellen in onze beheeraanpak de gebruikers centraal. Onze engineers zijn alle niet alleen technisch ter zake kundig, maar juist ook sterk in mens gerichte communicatie. Door op uw locatie aanwezig te zijn, maken we ons zichtbaar en meer bereikbaar voor uw medewerkers en/ of technische specialisten van uw organisatie.

Remote beheer

Wilt u beheer op afstand? Dat kan. Met remote beheer bieden wij u een directe ingang voor uw beheervraagstukken. Wij organiseren dit vanuit onze centrale supportdesk bij ons op kantoor in Rotterdam. Of dit nu 1e, 2e dan wel 3e lijns vraagstukken betreft, op ons kunt u vertrouwen. De engineers van Metis IT kennen uw situatie door en door, zijn bekend met de vereiste maatregelen, processen en protocollen. Hierdoor zijn zij een vertrouwd aanspreekpunt voor uw medewerkers, desgewenst 24 uur per dag, 7 dagen per week. Een groot voordeel van remote beheer is dat snel en adequaat ondersteuning wordt geboden, waardoor u met geen of minimale verstoring snel verder kunt gaan, waar u mee bezig was. Op onze expertise en ervaring kunt u vertrouwen.

Beheer IT Infrastructuur

IT infrastructuur: de combinatie van server-, storage-, netwerk- & ­software-componenten, lokaal of in de Cloud vormt de basis van uw data, uw bedrijfssoftware en uw applicaties. Deze afhankelijkheid is vaak niet zichtbaar, tot dat het mis gaat. Het beheer van de IT Infrastructuur is er op ingericht storingen te voorkomen, beschikbaarheid te garanderen, al uw IT oplossingen optimaal te laten functioneren en tijdig te signaleren wanneer onderhoud of vernieuwing van applicaties of de IT infrastructuur noodzakelijk is. Wij houden uw IT infrastructuur up-to-date, passen aan waar nodig en adviseren over verbeteringen en/ of aanpassingen aan veranderende omstandigheden. Desgewenst integreren wij continue vernieuwingen in onze beheeraanpak, zodat u mee groeit met de ontwikkelingen in de markt.

Werkplekbeheer

Bij werkplekbeheer leggen wij de focus op de beschikbaarheid van uw bedrijfssoftware en applicaties voor uw medewerkers. Het werkplekbeheer of workspace management, heeft niet alleen betrekking op het inrichten en onderhouden van desktops en laptops maar ook alle andere gekoppelde endpoint devices. Steeds meer organisaties werken met flexplekken. Bovendien heeft vrijwel elke medewerker een (eigen) smartphone, tablet, laptop of thuisdesktop. Die apparaten worden ook voor privédoeleinden gebruikt en dus niet alleen voor bedrijfsapplicaties. In het werkplekbeheer maken we hierover duidelijke afspraken, we kijken goed naar de veiligheid en continuïteit en wegen onze maatregelen af in relatie tot het gebruikersgemak en uw informatie(beveiligings)beleid.

Hoog beveiligd beheer

Hoog beveiligd beheer stelt stringente eisen aan de organisatie, de te volgen en hanteren processen, monitoring en controle als ook de in te zetten medewerkers. Metis IT heeft vanuit haar oorsprong altijd gewerkt in hoog beveiligde omgevingen. Wij hebben kennis van de huidige wet- & regelgeving, maatregelen en richtlijnen. De medewerkers die ingezet worden in ons hoog beveiligde domein zijn zich bewust wat hun rol is en hoe zij in hoog beveiligde omgevingen acteren. Dit vraagt dus om omgevingsbewuste engineers, die oog hebben voor de "bijzondere" omstandigheden en mensen die er werken. Ze zijn technisch inhoudelijk vindingrijk en breed inzetbaar. Alle in te zetten medewerkers zijn in bezit van een recente verklaring van geen bezwaar.

BEKIJK ONZE VACATURES