Wie is er tegenwoordig niet agile? Het lijkt wel alsof je er niet meer toe doet wanneer je niet op z’n minst een certificaat hebt waarop iets van een agile raamwerk staat. Wie had kunnen denken dat het uiteindelijke resultaat van het in het begin van de eeuw opgestelde Agile Manifest zo’n invloed zou hebben. De vraag is: heeft agile de beloften waargemaakt? Waarom was het eigenlijk nodig om, want daar vindt het zijn oorsprong, betere manieren van software ontwikkelen aan te tonen? Software was te duur, te laat en te slecht. De reden voor agile was een projectmanagementprobleem in de software-industrie. Agile heeft zich de afgelopen tien jaar ook als oplossing ontwikkeld voor complexe, door onzekerheid omgeven situaties. Sluwe consultants zien altijd wel een mogelijkheid om geld te genereren. Maar dat is niet waar alle, en het zijn vele tientallen, raamwerken voor geschikt zijn. Deze lezing gaat over wat dan mogelijk wel geschikt is. De grote uitdaging voor elke ondernemer is een antwoord te vinden op de vraag: “Hoe blijf ik van waarde voor mijn klanten?” Daarvoor moet je wendbaar worden en dat is iets anders dan agile.