Op 25 januari vindt de eerste themabijeenkomst van het jaar plaats, weer online, maar met een uitdagend en interessante titel: ÏCT meets Facilities". Dit jaar wordt één van de grootste gezamenlijke projecten van de Diensten ICT en Huisvesting en Techniek van het Amsterdam UMC afgerond. Hierbij zijn vanaf 2018 in nauwe samenwerking en volgens gezamenlijk standaarden de gehele netwerkinfrastructuur én zijn technische ruimtes volledig up-to-date gebracht op het gebied van ICT, stroom, koeling, enz. waarbij tevens de onderlinge samenwerking tussen beide diensten is geïntensiveerd en geprofessionaliseerd. Robert Lok, Senior Project Manager Dienst Huisvesting en Techniek, zal in een boeiende presentatie uiteenzetten hoe deze enorme klus is geklaard zonder onnodige overlast voor een ziekenhuis dat zich ook nog eens door de Corona pandemie heen moet worstelen.