Tijdens het jaarlijkse Zomer Event op 5 september 2019, zijn de netwerk organisaties Satello en Solvendo in het bijzijn van vele zelfstandige professionals omgedoopt tot: Metis Network. Hiermee is de integratie van de twee organisaties afgerond en de intensieve samenwerking met het IT consultancy bedrijf Metis IT bekrachtigd. Door de samenvoeging is één herkenbare organisatie ontstaan, die bestaat uit ruim 120 zelfstandige professionals en medewerkers. De omdoping werd feestelijk gevierd op het strand van Kijkduin. Tijdens deze feestelijke bijeenkomst werd stilgestaan bij de menselijke kant van het samenwerken van de aangesloten zelfstandige professionals en de sterke groei van de netwerk organisatie. Tijdens de maandelijkse meetings worden inhoudelijke presentaties van leden en gastsprekers georganiseerd. Op het Zomer Event werd alle tijd besteed aan de gezellige barbecue en een informele borrel.