Met de kwaliteiten van een service delivery manager vervul je de rol als Transitie Manager binnen het project MIVSP. Als Transitie Manager heb je een coördinerende/leidende rol in de overdracht van project naar beheer voor alle sensoren geïnstalleerd op het platform of windturbine. Opdracht: • Als transitie manager MIVSP bent u verantwoordelijk voor de overdracht van alle sensoren/locaties naar de beheerorganisaties. • In samenwerking met de adviseur assets offshore zorgt u ervoor dat de sensoren en daarbij de documenten vanuit het project worden opgeleverd en over worden gedragen naar de beheerorganisaties. • De documenten worden aangeleverd door de technisch manager van de betreffende sensor groep en de LIM'er van de locatie. • Monitoren van alle activiteiten die door een service delivery manager van de betreffende sensor groep moet worden uitgevoerd alvorens het in beheer kan worden genomen. Achtergrond klant Het project MIVSP draagt bij aan het programma Wind op Zee (C02 reductie d.m.v. windenergiegebieden), waarbij het ministerie van economische zaken de opdracht heeft verleend aan TenneT TSO BV als netbeheerder van de Noordzee en Rijkswaterstaat als Informatie/ Data broker. TenneT is verantwoordelijk voor de realisatie van een 5-tal platformen in een drietal windenergiegebieden. Aan de platformen (trafo) koppelen de windparkeigenaren hun windturbines. RWS is verantwoordelijk en aangewezen als Shared Services organisatie t.a.v. alle sensoren die geplaatst gaan worden op de platformen en diverse windturbines. Op het platform komt een 16m mast waarop RWS en derden hun sensoren/ mobiele communicatie apparatuur en antennes mogen plaatsen. Dit gebeurt onder verantwoording en coördinatie van RWS. Om dit goed uit te voeren kent het project een viertal fasen, genaamd; definitie-, mock-up, onshore werf, offshore fasen. De definitie en mock-up fase vindt plaats te Stellendam in Nederland. De onshore fase (werf) vind plaats in Stellendam, maar ook in Antwerpen (Hoboken). De offshore fase vind plaats op de Noordzee.
 Essentials  
Werklocatie: Rijskwaterstaat te Stellendam en remote
Data intakegesprekken: Zsm online
Opdrachtduur: 6 maanden
Optie tot verlenging: Ja
Aantal uur per week: 36 uur
Tariefindicatie: € 90,00
CV: Nederlandstalig Engelstalige CV met motivatiebrief op Metis briefpapier

Inschrijving gesloten.