Benut de kracht van je netwerk

Grijp de kansen binnen Metis Network!

Zakendoen

Leads vanuit het netwerk

Binnen Metis Network gaan we vol voor het optimaal benutten van commerciële kansen. Deze leads bieden fantastische mogelijkheden voor aangesloten én nieuwe zelfstandige professionals. Ze komen rechtstreeks vanuit ons netwerk en onze partners, en worden ook weer door hen ingevuld. Sluit je aan en profiteer van de kracht van ons netwerk!

HK2024-025 Technisch Verantwoordelijke / Security Officer binnen JIVC - Expertise Centrum

Opdrachtomschrijving

Als Security Officer/Consultant/Opleidingsontwikkelaar ben je belast met het adviseren over digitale certificaten ten behoeve van het Joint Informatie Voorziening Commando (JIVC), het IT-bedrijf van Defensie, en de Operationele Commando’s van de krijgsmacht. De Security Offcier werkt binnen het TSP-management team en heeft daarbij contact met diverse afdelingen binnen JIVC en diverse stafbureau’s bij krijgsmachtdelen.Er spelen drie grote kavels een rol bij het inrichten van de Defensie Trust Services, te weten:

 1. Behoud van de eIDAS, ETSI en PKIoverheid certificering van de dienst Defensiepas;
 2. De komst van een nieuwe moderne IT-infrastructuur voor Defensie met daarin PKI, dit is programma GrIT
 3. Inrichten van TSP / PKI beheer voor militaire operationele eenheden verdeeld over de krijgsmachtdelen en het Joint Informatie Voorziening Commando(JIVC) conform NATO eisen (het NATO Force Model).

 

PKI inrichting en ondersteuning zijn nog niet geborgd en versnipperd in de uitvoering met gevolgen voor de Informatiebeveiliging van de gehele IT omgeving. Federated Missing Networking (FMN) en het programma Grensverleggende IT (GrIT) vragen op zeer korte termijn om invoering en ondersteuning van PKI. Waarbij de techniek al grotendeels is opgeleverd in de huidige operationele versie van de infrastructuur, is het organisatorische aspect van de PKI (bemensing en procedures) nog niet geborgd. Gevolg hiervan is, dat er een technisch betrouwbare PKI-oplossing is opgeleverd, die door het ontbreken van het organisatorische aspect risico’s voor het operationeel gebruik introduceert. Het gewenste resultaat is onder meer een minimale uitbreiding van capaciteit bij het JIVC om beheer van PKI en GrIT in te vullen. Beheerprocedures zijn duidelijk en medewerkers opgeleid. JIVC ondersteunt Defensie-onderdelen met PKI bij de voorbereiding en uitvoering van oefeningen en missies en overige inzet. Daarnaast vragen de operationele Commandanten steeds meer ondersteuning voor de inrichting en implementatie van PKI in wapensystemen. Als laatste is van belang het opzetten en doorontwikkelen van een Handboek PKI en van opleidingen voor personeel (PKI missie managers (officieren) en beheerders in de 1e en 2e van PKI (onderofficieren) voor Defensie-onderdelen en JIVC, om in te zetten tijdens oefeningen en missies. Daarnaast zullen de opleidingen de komende periode centraal worden gegeven. Mogelijk wordt een train-the-trainer programma opgezet. Dit in samenwerking met de scholen van de verschillende operationele Commandanten.

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de afdeling Expertise Centrum van JIVC.

 

JIVC: JIVC is een professionele IV/ICT-organisatie, die de Defensieonderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat JIVC voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs. Medewerkers binnen JIVC werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd.

 

Eisen

 • Het opstellen van eisen voor het gebruik van PKI in wapensystemen en het adviseren van de OpCo’s over de implementatie daarvan. Het adviseren over het opstellen van een risicomanagement proces en een compliancy proces.
 • HBO dan wel WO werk- en denkniveau.
 • Ruime ervaring in het adviseren over de implementatie van PKI in systemen bij de Rijksoverheid.
 • Ruime ervaring in het verzorgen van PKI opleidingen aan gebruikers.
 • In het bezit van 1 of meer certificeringen (eIDAS/ETSI, CISSP, CCSP).

 

Wensen

 • Kandidaat heeft ervaring in een complexe IT/IV omgeving, waarin meerdere partijen een rol spelen.
 • Kandidaat heeft kennis van en technische ervaring met PKI en Encryptie.
 • Kandidaat heeft ervaring met het geven van opleidingen in Encryptie en PKI.
 • Kandidaat heeft ervaring in het adviseren van (eind-)gebruikers over het implementeren van PKI.

 

Ik wil me aanbieden op deze lead, stuur een bericht naar Lucas Lohmann.

HK2024-024 Technisch Verantwoordelijke Defensiepas PKI en contactloze toepassingen Defensie

Opdrachtomschrijving

Technisch Verantwoordelijke werkzaamheden behorende bij aandachtsgebied Defensiepas PKI en contactloze toepassingen. De sectie Beveiliging maakt onderdeel uit van de afdeling GIT & Infra. De primaire doelstelling van GIT & Infra is het exploiteren van de Defensie Infrastructuur en hierop ICT Services te verzorgen, op een zodanige wijze dat effectief tegemoet gekomen kan worden aan de wensen en eisen van de klant en dat de invulling daarvan op een zo efficiënt mogelijke wijze plaatsvindt. De functie kent de volgende taken:

 1. Stelt de technische inrichtings- en instandhoudingskaders op voor de bouwsteen zo nodig in samenwerking met andere bouwstenen en leveranciers.
 2. Adviseert, ondersteunt en rapporteert over de technische aspecten van de bouwsteen.
 3. Stelt technische impact analyses op.
 4. Ontwikkelt indien nodig bouwstenen en/of componenten op basis van een generiek of specifiek ontwerp binnen de ICT-architecturen en infrastructuren.
 5. Coacht de Senior Ontwerper(s).
 6. Coördineert de werkzaamheden van de (Senior) ontwerpers binnen de Productieclusters.
 7. Geeft leiding aan (technische) wijzigingen binnen de Productieclusters.

 

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de Sectie Beveiliging van de afdeling JIVC/Generieke IT & Infra.

 

JIVC: JIVC is een professionele IV/ICT-organisatie, die de Defensieonderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat JIVC voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs. Medewerkers binnen JIVC werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd.

 

Eisen

 • Het gebruik maken van specifieke kennis om relevante ICT-Technologie en -specificaties te definiëren, die kunnen worden ingezet bij de bouw van meerdere IT-projecten, toepassingen of infrastructuurverbeteringen.
 • Kandidaat heeft een afgeronde HBO of WO opleiding.
 • Kandidaat heeft aantoonbare kennis van security en compliance, om beveiligingspraktijken en nalevingsvereisten op de on-premise cloud te kunnen toepassen, ten aanzien van onder andere netwerksegmentatie, acl’s en het mitigeren van kwetsbaarheden in de virtuele infrastructuur.
 • Kandidaat heeft aantoonbare werkervaring als ontwerper of IT architect.
 • Kandidaat heeft aantoonbare werkervaring als adviseur/manager.
 • Kandidaat heeft aantoonbare werkervaring in het security domein.
 • Kennis van, en ervaring met, smartcards (contactchip en contactloze technologie) en PKI.

 

Wensen

 • Kandidaat beschikt bij voorkeur over kennis van SIEM, Microsoft architectuur (m.n. Active Directory), Linux, netwerken, netwerk koppelingen en cloud technieken zoals containerization en kubernetes evenals begrippen als DevOps en CI/CD.
 • Kandidaat kan bij voorkeur bijdragen om het geautomatiseerd beheer van de virtuele infrastructuur te verbeteren.
 • Kennis van en ervaring met audits en/of certificeringen.
 • Kennis en ervaring met Rijkspas-normenkader.

 

Ik wil me aanbieden op deze lead, stuur een bericht naar Lucas Lohmann.

HK2024-023 Technisch Verantwoordelijke Network Security Ontwerp (2FTE) Defensie

Opdrachtomschrijving

De sectie Beveiliging (BEV) maakt onderdeel uit van de afdeling GIT & Infra. De primaire doelstelling van GIT & Infra is het exploiteren van de Defensie Infrastructuur en hierop ICT Services te verzorgen, op een zodanige wijze dat effectief tegemoet gekomen kan worden aan de wensen en eisen van de klant en dat de invulling daarvan op een zo efficiënt mogelijke wijze plaatsvindt.

 

De functie kent de volgende taken:

 1. Stelt de technische inrichtings- en instandhoudingskaders op voor de bouwsteen
 2. Adviseert, ondersteunt en rapporteert over de technische aspecten van de bouwsteen
 3. Stelt technische impact analyses op
 4. Ontwikkelt bouwstenen en/of componenten op basis van een generiek of specifiek ontwerp binnen de ICT-architecturen en -infrastructuren
 5. Coacht de Senior Ontwerpers binnen de Productieclusters.

 

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de Sectie Beveiliging van de afdeling JIVC/Generieke IT & Infra.

JIVC: JIVC is een professionele IV/ICT-organisatie, die de Defensieonderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat JIVC voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs. Medewerkers binnen JIVC werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd.

 

Eisen

 • Kandidaat heeft minimaal 3 jaar ervaring met technische inrichtings- en instandhoudingskaders op te stellen voor de toegewezen bouwstenen
 • Kandidaat is in het bezit van een HBO diploma
 • Kandidaat heeft minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met architectuurprincipes, beveiligingsprincipes en best practices m.b.t. het ontwerpen van complexe netwerkomgevingen en van veilige koppelingen tussen verschillende (beveiligings)zones waaronder internet.
 • Kandidaat heeft minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met het opstellen en ontwikkelen van (technische)kaders m.b.t. complexe netwerkomgevingen en veilige koppelingen en de apparatuur die hiermee gemoeid is (firewalls, proxies, etc).
 • Kandidaat heeft minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring met het aansturen van teamleden (ontwerpers).

 

Wensen

 • Kandidaat is voldoende netwerk- technisch onderlegd heeft bij voorkeur kennis en ervaring met netwerk(beveiligings) producten (o.a. Checkpoint, Fortinet, F5) en technieken (o.a. RPKI, antiDDOS).
 • Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare werkervaring als System Architect (system / domein architect) op het gebied van complexe netwerkomgevingen en denkt in ketens van verbonden componenten.
 • Kandidaat heeft bij voorkeur kennis en ervaring met IPv6 en migratiescenario’s van IPv4 naar IPv6.
 • Kandidaat erkent de noodzaak om zo nodig fulltime fungeren als 1e aanspreekpunt voor de ontwerpers op locatie Maasland.
 • Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare ervaring binnen de Defensie organisatie en met Defensie ICT-infrastructuur.

Ik wil me aanbieden op deze lead, stuur een bericht naar Lucas Lohmann.

HK2024-022 Iinfrastructuur Architect Defensie

Als (Solution) Architect Infrastructuur ben je mede de verbindende factor tussen afdeling binnen de Unit IT. Je realiseert High-Level ontwerpen (Solution) op basis van de aangeleverde (niet)functionele vereisten (Architectuur). Je houdt hierbij rekening met de toekomstige beheersbaarheid en het verminderen van complexiteit.

Je werkt samen met andere architecten, projectorganisatie en agile voortbrengingsteams. Je werkt nauw samen met de betrokken voortbrenging (Agile) teams zodat de oplossing op een efficiënte manier gerealiseerd kan worden. Je legt oplossingen vast in architectuurstukken (Solution Building Blocks) op basis van functionele Architecture Building Blocks. Hierbij hou je vanzelfsprekend rekening met Rijksbrede standaarden zoals NORA, EAR, Defensie kaders en richtlijnen, diverse Referentie Architecturen en informatiebeveiliging.
Ook ben je als Solution Architect de uitdrager van architectuurkaders en -standaarden binnen de Agile Teams. Je helpt afnemers en opdrachtgevers om oplossingen te realiseren door gebruik te maken van standaard bouwblokken en je ondersteund Agile Teams met het ontwikkelen en realiseren van nieuwe bouwblokken.

Screening: A+ (staatsgeheim) vandaar start 1 nov of 1 jan, screening duurt lang
Je bent communicatief sterk, veerkrachtig en hebt een flinke dosis overtuigingskracht.
Je hebt behalve uitstekende kennis van infrastructuur ook kennis van de overkoepelend technische architectuur en methodieken. Om dit te kunnen realiseren heb je behalve uitstekende kennis van infrastructuur ook kennis van overkoepelende IT-architectuur.
Jij bent vaardig in concept development voor het ontwerpen, experimenteren, beoordelen en door ontwikkelen van nieuwe mogelijkheden daarbij ben je sterk in het analyseren, uitdragen en verdedigen van verbetermogelijkheden;
Je weet klantbehoeften te identificeren en deze door te vertalen naar oplossingsrichtingen daarbij heb je beeld bij toepassingsmogelijkheden van de operationele IT-processen.
Je hebt een afgeronde HBO-opleiding en/of WO/HBO werk en denk niveau.
Je hebt kennis en ervaring met raamwerken zoals: – DYA, TOGAF, Archimate,
Je hebt ervaring met hedendaagse (ontwikkel) methodologie (bijvoorbeeld SAFe, Agile) en ondersteunende tooling (bijv. JIRA); – e.g. SCRUM en DevOps en ITILv3;
Je hebt kennis en ervaring met (overheids)standaarden zoals de BIO, de daaraan gelinkte EAR; NORA en ISO 27001;
Je hebt ruime ervaring met het ontwikkelen en gebruiken van de in SAFE/Agile gebruikelijke Solution Building Blocks en/of het opstellen van (High Level) designs of roadmaps.
Je hebt ruime ervaring en/of senior expertise binnen één van de domeinen: IT-infrastructuur, Unified Communications, Storage, Virtualisatie of Informatiebeveiliging.
Jij hebt bij voorkeur werkervaring bij de (Rijks)overheid en/of in big data organisaties;
Jij hebt bij voorkeur werkervaring binnen het inlichtingendomein of een vergelijkbaar dataverwerkend domein zoals in de opsporing.

Je werkzaamheden worden uitgevoerd binnen het Bureau IT Security en Architectuur dat in oprichting is. Het bureau garandeert onder andere de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van informatie van JIVC en haar partners, zodat zij altijd en overal kunnen werken met hun informatie. Daarmee levert het bureau een wezenlijke bijdrage aan de reactiesnelheid en de slagkracht van JIVC en haar partners.

JIVC is een professionele IV/ICT-organisatie, die de Defensieonderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat JIVC voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs. Medewerkers binnen JIVC werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd.

Ik wil me aanbieden op deze lead, stuur een bericht naar Lucas Lohmann.

HK2024-019 SR Security Solution Architect (Viterra)

Viterra is executing several digital transformation programs to support its strategic business direction. As Senior Security Solution Architect you will be part of the Global Cyber Security Team, more specifically part of the team of project security solution architects. In this role you will be project member of high performance teams on strategic IT and Business initiatives. You will use your expertise to focus on the security aspects of implementing complex SaaS based business solutions and integration solutions. You will be utilizing Viterra’s security principles to keep the solution within Viterra’s risk appetite.

Position in the organization:

 • Part of the Global Cyber Security Team
 • Part of the team of project security solution architects.

  You are able to advise the project team how to move forward while complying with the security standards, frameworks and policies. Implementation support is a key deliverable where you feel comfortable to make adjustments to your advice as the project progresses. You will work closely with the CISO, Enterprise Security Architect, RISO’s (Regional Security Officers) as all regions will be impacted by this project.

Taken:

 • Being the glue between theoretical information security (Cyber Security Strategy), technical IT security (Cyber Defense Center), the global IT team’s and the Viterra Business.
 • Provide Information Security Requirements for the diverse IT & business projects.
 • Select, Design and (help) implement Information Security controls for the IT & business projects.
 • Conduct security reviews and risk analysis (control effectiveness) of designs and implementations of the IT & Business projects.
 • Being the security vocal point for Viterra Information Security teams towards the projects, Support, assess and advise the IT & Business projects on information (IT) security solutions, vendor due diligence, cloud security assessments, IT Security Assessments.-
 • Pro-actively cooperate with the IT engineers & IT and Infrastructure Architects on (technical) architectures and solutions within projects.
 • As the representative of the security team within various business projects you will work on various project deliverables, such as:
  • Security architecture
  • Cloud / product assessments
  • Contract assessments
  • Interface assessments
  • Top risk assessments
  • Security requirements design
  • BIA / CIA impact analysis
  • RfP (questions, models, scoring)
  • Vendor risk assessments

Skills en Kunde:

 • An organizational sensitive person, with exceptional communication skills;
 • Change management skills, be pragmatic and not bureaucratic;
 • Bachelor/Master degree; preferably in IT / IT Security;
 • Several years of experience working as an independent contractor
 • Minimum 8 years’ experience in security architecture / consultancy related functions;
 • CISSP Certified or equivalent is a knock out critera;
 • Experience in stakeholder management at different levels and an excellent communicator;
 • Excellent in English language (spoken and written)
 • Fantastic personality and a great sense of humor

 

Rol: Senior Security Solution Architect
Opdrachtgever: Viterra
Werklocatie: Hybride en 3 dagen op kantoor op Blaak-Rotterdam
Opdrachtduur: 1 mei Ca. 6 maanden
Optie tot verlenging: Ja, hoogstwaarschijnlijk. Meeste projecten duren 18 maanden
Aantal uur per week: 40 uur
Tarief EUR 118
CV: Engelstalig Engelstalig CV op Metis CV Format met motivatiebrief aub
Sluitingsdatum: Maandag 29 april 21.00uur