Vaak leiden slimme oplossingen tot grote verbeteringen

Adviezen, Checks en Oplossingen

Zeker

Recovery Check

Met de groeiende digitale risico’s, vooral in het licht van toenemende cyberaanvallen, en de groeiende complexiteit van IT-systemen, is het van vitaal belang dat organisaties goed voorbereid zijn op het herstellen van hun dienstverlening na een incident. Traditionele oplossingen bieden vaak slechts gedeeltelijke garanties voor herstel en zijn niet altijd voldoende om de volledige bedrijfsvoering te waarborgen.

De RecoveryCheck van Metis IT biedt een grondige analyse van de herstelmaatregelen van een organisatie, gebaseerd op hun Bedrijfscontinuïteitsplan. Hierbij wordt gekeken naar de algehele veerkracht van de infrastructuur en of alle benodigde randvoorwaarden voor herstel zijn ingevuld, zoals ondersteunende systemen zoals Active Directory en DNS, herstelsleutels op basis van back-ups en inloggegevens voor herstelacties.

Indien mogelijk voeren we samen een test uit om het herstel van de gehele infrastructuur te evalueren. De resultaten van deze check kunnen worden gebruikt voor het opstellen van jaarplannen, verbetervoorstellen, audits en andere strategische beslissingen. Met de RecoveryCheck zorgen we ervoor dat organisaties klaar zijn om snel en effectief te reageren op mogelijke incidenten, waardoor ze hun operationele veerkracht kunnen vergroten en bedrijfscontinuïteit kunnen waarborgen.

Veilig

Darksite Update Solution

De Darksite Update Solution biedt een veilige methode voor het installeren van updates binnen afgesloten IT-omgevingen, essentieel voor zowel het implementeren van nieuwe functionaliteiten als het verhelpen van beveiligingskwetsbaarheden.

Deze oplossing waarborgt volledige controle over de data die de omgeving binnenkomt. De gebruikte scripts zijn zo ontworpen dat ze continu logging bijhouden, alleen gewijzigde data transporteren en de data valideren aan de hand van checksums aan zowel de bron- als bestemmingszijde. Bij ongewenste aanpassingen wordt de overdracht automatisch gestopt.

De specifieke update-oplossingen omvatten een Linux Repository waarbij updates aan de bronzijde worden geselecteerd en na overdracht beschikbaar zijn in de air gapped omgeving. Met WSUS worden niet alleen updates, maar ook de database en instellingen overgebracht, waardoor alle configuraties identiek zijn. Dit maakt het mogelijk om updates automatisch goed te keuren en uit te rollen.

Daarnaast kunnen oplossingen voor andere producten, zoals hypervisors zoals Nutanix of VMware ESXi, worden toegevoegd, waarbij de automatisering afhankelijk is van de mogelijkheden van de leveranciers.

Consulting en begeleiding

Onderzoek, Analyse en Advies

Healthcheck

De healthcheck van Metis IT biedt een grondige evaluatie van systemen en netwerken, waardoor inzicht wordt verkregen in de prestaties, veiligheid en efficiëntie van de IT-infrastructuur.

device_thermostat

Vendor Evaluatie

Onzekerheid over de competentie van je huidige hosting- of IT-partner? Onze evaluatie biedt inzicht in hun prestaties en deskundig advies, met speciale aandacht voor cybersecurity.

business

Trusted Advisor

Een ervaren IT-infrastructuur consultant van Metis IT biedt doelgericht advies en begeleiding, waarbij alle onzekerheden worden weggenomen en een passende strategie wordt ontwikkeld.

school
Integraal

Compliance & Hardening Framework

De toenemende digitale risico’s, vooral door de groeiende dreiging van cyberaanvallen, en de toenemende complexiteit van IT-systemen, zorgen voor uitdagingen bij het implementeren en rapporteren van securityconfiguraties op een uniforme manier. Het Metis IT Compliance & Hardening Framework biedt hier een oplossing.

Dit framework integreert het securityadvies van leveranciers met de securitystandaarden van de organisatie, waardoor een passende securitybaseline wordt ontwikkeld. Hierdoor ontstaat een uniforme configuratie voor Identity and Access Management (IAM), Firewalling en encryptie in de gehele IT-infrastructuur, gebaseerd op zowel de richtlijnen van de organisatie als de benchmarks van de leverancier.

Vaak worden puntoplossingen gebruikt voor securityconfiguraties en rapportage binnen IT-infrastructuur, vanwege verschillen in automatiseringsmogelijkheden van de producten. Het Metis IT-framework introduceert een standaard voor automatisering waarin diverse technieken kunnen worden geïmplementeerd. Belangrijk hierbij is de mogelijkheid om de securitystatus te rapporteren, waardoor de naleving van de opgestelde richtlijnen kan worden aangetoond.

Gemakkelijk

Hyperflex naar Nutanix migratie

De Metis IT Hyperflex naar Nutanix migratieservice is ontwikkeld om organisaties te helpen migreren van Cisco HyperFlex naar Cisco Compute Hyperconverged met Nutanix (op basis van VMware ESXi of Nutanix AHV). Deze service biedt een toekomstperspectief voor organisaties om verder te groeien op basis van eerdere investeringen. Metis IT heeft een slimme migratiestrategie ontwikkeld, met diverse opties:

1. VM-gebaseerde migratie van Cisco HyperFlex (VMware ESXi) naar Cisco Compute Hyperconverged met Nutanix (VMware ESXi).
2. VM-gebaseerde migratie van Cisco HyperFlex (VMware ESXi) naar Cisco Compute Hyperconverged met Nutanix (Nutanix AHV).
3. Conversie van een Cisco HyperFlex M6 cluster naar een Nutanix cluster (Cisco UCS M6 node conversion).

Met de beperkte ontwikkeling op Cisco HyperFlex leken eerdere investeringen in een impasse te belanden. Gelukkig biedt de slimme migratie naar Nutanix een uitweg. Deze migratie naar Nutanix verbetert prestaties, schaalbaarheid, flexibiliteit, integratie en toekomstbestendigheid voor hyper-converged infrastructuurbehoeften, waardoor eerdere investeringen waardevol blijven.