Voor een grote, landelijk opererende GGZ klant zijn we op zoek naar een interim Product Owner (Netwerk), die eigenaar is van de dienstverlening op het volledige netwerkkavel van deze klant. Inhoud Opbouwend en vormend de rol invullen, de rol is tot nog toe niet in deze vorm ingevuld – de teams nog niet samengevoegd. Het binnen deze rol mee werken in en verder ontwikkelen van de agile werkwijze van de (IT) teams. De producten en diensten zoals deze in transformatie worden gevormd en in transitie /projecten worden uitgerold formaliseren als de dienstverlening scope voor het product team. Het doen van voorstellen van rollen en skills die nodig zijn om dit team te bemensen. De functies die op dit moment reeds betrokken zijn bij deze producten en diensten samenbrengen in het team. De producten en dienst onder te brengen in het product team. In samenspraak met de projecten ontwikkelen, voortbrengen en acceptatie begeleiden van de diverse dienst-gerichte producten, zoals dienstbeschrijvingen, procedures, communicatie-producten etc.. De teamontwikkeling die nodig is gedurende het traject ondersteunen (gedragscomponenten op de regierol). De wenselijke uitkomst voor de klant zou zijn: Het hebben van een draaiend team dat als eigenaar acteert op de netwerk infrastructuur voor algemene, clientgerichte zorggerichte connectiviteit na afronding projecten/transformaties. Het op termijn afronden en op gepast tempo afbouwen van de projectorganisaties (fade-in/fade-out lijn vs. projecten) met borging van kwaliteit en continuïteit. Hybride werken - waarbij in het oog gehouden moet worden dat je als verbindende PO - met een MDT in opstart ook aandacht moet hebben juist voor interpersoonlijk contact. Centrale teams werken vanuit Amersfoort. Soms is 'feet on the ground' in een regio ook relevant - bijv. vanuit stakeholder perspectief. Voor deze PO zitten er beperkt customer facing diensten in - vooral het DCV deel zal wellicht nog eens leiden tot een regio bezoek (aansluitingen VodafoneZiggo t.b.v. client internet/ tv en ook internet/tv in algemene ruimten). Nederlandstalig is de norm. zowel in gesproken woord als vastlegging - sterker nog-daar zit juist extra focus op.
Rol: Product Owner Netwerk
Opdrachtgever: landelijk opererende GGZ klant
Broker:   Bekend bij Metis Network
Werklocatie: Op afstand en af en toe op kantoor vanuit Amersfoort
Data intakegesprekken: ZSM
Opdrachtduur: 6 maanden
Optie tot verlenging:   Ja, hoogstwaarschijnlijk.
Aantal uur per week: 40 uur
Kandidaatstarief: extern EUR 103
CV: Engelstalig Engelstalig CV op Metis CV Format met motivatiebrief aub
Sluitingsdatum: 20 april 2023
[gravityform id="4" title="true" description="true"]