Afgelopen donderdag kwamen ca 50 zelfstandige en onafhankelijke interim managers, professionals en consultants van Metis bij elkaar in Boskoop. De kerstborrel was vooral gezellig en sfeervol en ook hier werden weer verbanden gelegd en kansen besproken. Die, daags na de borrel ook daadwerkelijk zijn omgezet in concrete opdrachten. Het is mooi om te zien hoe de ervaren interim managers en specialisten gezamenlijk een hechte club zijn, die ondanks hun zelfstandigheid toch voor kiezen om onder een gezamenlijk naam te opereren. Met de energie van de groep, de kwaliteiten van de individuele professional, manager en consultant lijkt het dat we in 2020 verder ons gezamenlijk succes kunnen uitbouwen.