vRealize orchestrator (in het vervolg VRO genoemd) wordt wel het best bewaarde geheim van VMware genoemd. Met VRO kan vrijwel elke taak binnen uw infrastructuur door middel van een workflow geautomatiseerd worden. Dit geldt niet alleen voor taken binnen VMware. Ook andere taken kunt u met VRO automatiseren. En het mooie van dit alles is dat iedereen met een vCenter licentie VRO al in huis heeft. VRO maakt namelijk een onderdeel uit van de licentie van vCenter. Het is dus alleen een kwestie van installeren en configureren en ook u kunt uw infrastructuur automatiseren. Deze blog beschrijft de installatie en configuratie van VRO versie 6. Voorbereiding Voor een succesvolle installatie, zijn de volgende voorbereidingen nodig:
 • Maak in de DNS de hostname van VRO aan, inclusief een pointer record.
 • Maak in AD een security group aan. Deze groep kunt u tijdens de configuratie aan VRO koppelen. Alleen gebruikers in deze groep mogen inloggen op VRO.
Installatie VRO is een appliance die via een OVF Template uitgerold wordt. De installatie bestaat daarmee uit niet meer dan het uitrollen van deze OVF Template in vCenter. Tijdens de initialisatiefase van de uitrol van de appliance dienen de volgende gegevens ingevoerd te worden:
 • Initiële root wachtwoord van de VRO server
 • Initiële root wachtwoord voor de configuratie interface
 • Hostname appliance
 • IP Adres Default Gateway
 • IP Adres DNS
 • IP Adres appliance
 • Subnetmask IP Adres appliance
Nadat de uitrol van de OVF Template afgerond is, kan de appliance in vCenter aangezet worden en is de installatie afgerond. Configuratie De configuratie bestaat uit twee onderdelen:
 1. Configuratie van de appliance
 2. Configuratie van VRO
Als eerste wordt de appliance geconfigureerd. Dit gaat via https://<hostname VRO>:5480. Vervolgens kan er ingelogd worden met gebruiker root en het wachtwoord dat is opgegeven tijdens de uitrol van de OVF Template. Configureer na inloggen achtereenvolgens:
 • Time Zone (via de tab System, Time Zone)
 • Een Internet proxy server als dit nodig is (via de tab Network, Proxy)
 • Controleer of er updates zijn (via de tab Update, Status)
 • Pas eventueel aan of er automatisch naar een update gezocht moet worden (via de tab Update, Settings)
 • Pas het root wachtwoord aan indien gewenst (via de tab Admin, Admin)
 • Voer de timeservers in voor de tijdsynchronisatie, bijvoorbeeld de timeservers 0.nl.pool.ntp.org en 1.nl.pool.ntp.org (via de tab Admin, Time Settings)
Hierna wordt VRO geconfigureerd. Dit gaat via https://<hostname VRO>:8283. Vervolgens kan er ingelogd worden met gebruiker vmware en het wachtwoord dat is opgegeven tijdens de uitrol van de OVF Template. Configureer na inloggen achtereenvolgens:
 • Netwerk
 • Integratie met vCenter
Deze configuratie gaat als volgt: Netwerk
 • Ga links naar de knop Network
 • Selecteer bij IP adres het IP adres waarop VRO benaderbaar is
 • Alle overige gegevens worden automatisch ingevuld (indien de DNS naam niet vanzelf ingevuld wordt, is er in de DNS geen Pointer Record aanwezig; dit Pointer Record dient dan eerst aangemaakt te worden.
 • Druk hierna rechtsonder op Apply Changes
Integratie met vCenter
 • Ga links naar de knop General
 • Ga naar de tab vSphere Configuration
 • Voer de URL van vCenter in, gebruik het formaat: https://<hostname vCenter>/cm
 • Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in van de SSO administrator, (SSO: Single Sign On)
 • Druk op Look up data
 • De vier te configureren onderdelen verschijnen nu:
  • Import Certificates
  • Configure SSO
  • Configure Licensing
  • Configure vCenter Server plug-in
 • Selecteer de vier checkboxes bij de vier te configureren onderdelen
Alleen de SSO moet verder geconfigureerd worden. Dit gaat als volgt:
 • Selecteer onder Configure SSO bij Orchestrator Administrative domain het Active Directory domein (hierbij dient het Active Directory domein al geregistreerd te zijn bij de SSO).
 • Selecteer onder Orchestrator Administrative group de Active Directory Group. Gebruikers in deze groep mogen inloggen op VRO. Het is verstandig hiervoor een aparte Active Directory group aan te maken.
 • Druk hierna rechtsonder op Configure. Na enige tijd zal de configuratie afgerond zijn. Er wordt per onderdeel aangegeven of de configuratie gelukt is.
Nadat de configuratie afgerond is, leert de ervaring dat een herstart van VRO nodig is. Zonder herstart zal het inloggen in VRO niet lukken. VRO starten Nadat VRO geïnstalleerd en geconfigureerd is, kunt u VRO gebruiken via de VRO client. De VRO client kunt u op twee manieren starten:
 1. Rechtstreeks vanaf de browser
 2. Door het eenmalig installeren van de VRO client en vervolgens de VRO client te starten
In beide gevallen gaat u naar https://<hostname VRO>:8281. Er verschijnt een scherm waar beide opties geselecteerd kunnen worden. In geval van optie 1. dient er een Java runtime omgeving op de client aanwezig te zijn. In geval van optie 2. zal bij de installatie de Java runtime omgeving geïnstalleerd worden. Gebruik Over het gebruik van VRO zijn boeken vol geschreven. Binnen VRO zijn al vele workflows beschikbaar die u meteen kunt gebruiken. Workflows die niet standaard beschikbaar zijn, kunt u zelf maken. Dit kan op vele manieren. Bijvoorbeeld door het maken van een javascript of een powershell script, maar ook door het aanroepen van een REST API call of een SOAP call om de functionaliteit van uw overige systemen te benutten of uit te breiden. De toekomst start vandaag. Gaat u mee?