Automatiseren is geen doel op zich, maar moet bijdragen aan efficiënte bedrijfsprocessen. De kern van automatiseren is dan ook niet de infrastructuur, maar de applicatie. Infrastructuur waarop applicaties draaien is slechts randvoorwaardelijk. Organisaties vragen om flexibiliteit, schaalbaarheid en snelheid. Daarom is het van belang om snel en kosteneffectief over voldoende capaciteit te kunnen beschikken als een organisatie een nieuwe applicatie in gebruik wil nemen. De infrastructuur moet hierbij niet belemmeren, maar juist faciliteren. Hierdoor gebruiken organisaties in toenemende mate een cloudoplossing. Dit biedt organisaties de benodigde flexibiliteit om snel op veranderingen te kunnen reageren en kosteneffectief over voldoende capaciteit te kunnen beschikken. Met een cloudoplossing krijgt een organisatie snel en op maat de gewenste infrastructuurcapaciteit waar behoefte aan is. Dit betekent op een kosteneffectieve wijze een optimale inzet van capaciteit op het moment dat je dit als organisatie nodig hebt. Een cloudoplossing kan zowel bestaan uit een private Cloud (de cloudoplossing staat in eigen rekencentrum), een public Cloud (de cloudoplossing is beschikbaar via internet en wordt gedeeld met vele organisaties), als een hybride Cloud (een combinatie van een private Cloud en een public Cloud). Een Cloud wordt beheerd met een Cloud Management Platform. Een Cloud heeft namelijk enkele specifieke kenmerken, waardoor traditionele beheeroplossingen onvoldoende zijn. Zo is een Cloud niet alleen het domein van de IT afdeling, maar ook geautoriseerde gebruikers zullen delen van het beheer uitvoeren op de Cloud. Een Cloud Management Platform is een verzameling van geïntegreerde gereedschappen die bovenop een IaaS platform draait om de infrastructuur te automatiseren en te controleren. Een Cloud Management Platform bevat tenminste gereedschappen voor de volgende functionaliteiten:
  • Zelfbediening: geautoriseerde gebruikers kunnen zelf capaciteit beschikbaar maken en wijzigingen doorvoeren aan de hand van een service catalogus en zonder tussenkomst van de IT afdeling. De gebruiker logt hiervoor in op een “self service portal” en deze gebruiker kan - zonder IT kennis - de gevraagde capaciteit beschikbaar krijgen.
  • Uitrol van besturingssystemen en applicaties: geautoriseerde gebruikers kunnen ook besturingssystemen en applicaties uitrollen op beschikbaar gestelde capaciteit. De uitrol hiervan vindt ook plaats door middel van een “self service portal” en een service catalogus.
  • Meten en afrekening: omdat gebruikers zelf in hun capaciteitsbehoefte kunnen voorzien, is het belangrijk dat de IT afdeling overzicht houdt op de totale beschikbare capaciteit en de uitgegeven capaciteit. Hierdoor kan de IT afdeling tijdig extra capaciteit beschikbaar maken (capacity management). Daarnaast kan door de metingen per gebruiker of afdeling een doorrekening plaatsvinden van daadwerkelijk afgenomen capaciteit.
  • Workload optimalisatie: een Cloud Management Platform heeft overzicht in alle gebruikte en beschikbare resources en eigenschappen hiervan. Hierdoor kunnen geautomatiseerd beslissingen genomen worden om de workloads te optimaliseren over de beschikbare resources.
  • Compute, netwerk en opslag configuratie: om volledig geautomatiseerd applicaties uit te kunnen rollen zonder tussenkomst van de IT afdeling, zal er een samenspel voor de configuratie van de benodigde compute, netwerk en opslag nodig zijn.
Een Cloud Management Platform is geen vervanging van een virtualisatieplatform. Integendeel. Een Cloud Management Platform maakt van een virtualisatieplatform een cloudplatform. Dit betekent dat elk bestaand virtualisatieplatform kan veranderen in een cloudplatform. Zonder aanpassingen, alleen met uitbreidingen. Zonder bigbang, maar geleidelijk en gecontroleerd. Uw virtualisatieplatform is er klaar voor. Bent u er ook klaar voor?