Healthcheck en Advies

Versterking van IT-infrastructuur: Effectieve samenwerking met Invaro

Metis IT was door Invaro benaderd om hun te ondersteunen voor een grondig onderzoek naar de betrouwbaarheid en robuustheid van hun interne IT-systemen. Niet alleen hebben we hun eigen IT-infrastructuur onder de loep genomen, maar ook de prestaties van hun externe lokale beheerpartner geëvalueerd, zoals gevraagd door Invaro zelf. Onze consultants hebben met toewijding deskresearch uitgevoerd en stakeholders geïnterviewd, gevolgd door een grondige analyse van de IT-componenten en processen. Het resultaat was een uitgebreid rapport dat verschillende verbeterpunten belichtte, waaronder mogelijke versterkingen in IT-beveiliging, optimalisaties in de fysieke IT-infrastructuur en verbeteringen in de contractuele afspraken met hun serviceprovider. Het was goed om te zien hoe tevreden de opdrachtgever was met onze bevindingen. Dankzij onze input kon Invaro hun infrastructuur op verantwoorde wijze versterken en tegelijkertijd transparantie bieden aan hun belangrijkste stakeholders. Onze betrokkenheid heeft bijgedragen aan het nemen van de juiste maatregelen en heeft het vertrouwen versterkt in de financiële onderbouwing van deze beslissingen.