Migratie project

Succesvolle migratie van duizenden virtuele servers bij ABNAMRO

Metis IT heeft bij ABNAMRO Private Cloud Systems een uitdagende opdracht succesvol afgerond, waarbij duizenden virtuele servers en de daarop draaiende applicaties moesten worden gemigreerd naar een nieuw platform. Deze complexe taak vereiste niet alleen technische expertise, maar ook een strategische aanpak.
De eerste stap in dit proces was een grondige analyse van de vereisten. Het was essentieel om duidelijkheid te krijgen over de toegestane downtime en beschikbare rollback-opties, zodat we eventuele verrassingen konden voorkomen. Elk detail werd zorgvuldig onderzocht om een solide basis voor de migratie te creëren. Na het vaststellen van de vereisten voerden we een uitgebreide evaluatie uit van de beschikbare migratietools. Hierbij wogen we zowel de technische geschiktheid als de kosten van elke tool af. De gekozen tool moest niet alleen voldoen aan de technische eisen, maar ook schaalbaar zijn voor de omvang van de migratie. Na selectie van de meest geschikte tool, begonnen we met rigoureuze tests om te verifiëren dat deze aan alle technische eisen voldeed. Elk mogelijk scenario werd getest om de robuustheid van de tool te waarborgen. Tijdens dit proces stelden we een gedetailleerd rapport op, dat we deelden met de stakeholders voor goedkeuring. Met de goedkeuring in handen, startten we de daadwerkelijke migratie. Verschillende scenario’s werden getest om eventuele handmatige acties te identificeren en te minimaliseren. Dankzij deze zorgvuldige en gedegen aanpak verliep de migratie soepel en zonder onverwachte problemen. Het resultaat van deze inspanning is een zeer stabiele en voorspelbare migratie van de virtuele servers naar het nieuwe platform. Deze succesvolle migratie onderstreept het belang van gedegen voorbereiding, grondige tests en een goed doordachte strategie.