Daan Zegelaar heeft gedurende zijn IT loopbaan vrijwel voortdurend in het hoog beveiligde overheidsdomein gewerkt. Gedurende deze tijd heeft hij zowel de positieve- als negatieve kanten van een hoog beveiligde infrastructuur kunnen ervaren. Vanuit zijn ervaring in dit werkveld en gevoed door inzichten, meningen en technische ontwikkelingen in de markt op het gebied van ICT heeft hij een visiedocument is opgesteld, om Rijks- en andere overheidsdiensten een handvat te geven hoe hoogbeveiligde werkplekken zijn te realiseren. Behandeld worden: welke regels gelden, hoe de werkplekken zijn te realiseren en wat dit voor gevolgen heeft voor de mogelijkheden voor de gebruikers. Download hier de Whitepaper Hoogbeveiligde ICT-werkplekken binnen de (rijks-)overheid