Een goede gezondheid is erg fijn, ook als het om een VMware omgeving gaat. Met behulp van vRealize Operations is het mogelijk om inzicht te krijgen in de gezondheid van uw VMware omgeving. vRealize Operations Manager maakt het mogelijk om proactief problemen tijdig te herkennen en hierop acties te ondernemen, zodat u nooit voor onverwachte problemen komt te staan. Hierbij houdt Operations Manager rekening met historische gegevens die gedurende de tijd worden verzameld. In elke editie van vRealize Operations Manager heeft u de beschikking over drie verschillende hoofdbadges: gezondheid, Risico en Efficiëntie. Deze badges kunnen verschillende kleuren en waarden aannemen. De kleuren geven in een oogopslag aan wat de status is van uw gehele omgeving, de zogenoemde world. Door te klikken op een badge kan ook de status van de onderliggende objecten worden bekeken. Een object kan bijvoorbeeld een ESX host zijn maar ook een cluster, een datastore of een virtuele machine. De getallen zorgen voor meer detaillering.  Om een zo goed mogelijk beeld te vormen van de status van uw omgeving is het van belang dat deze getallen en kleuren op de juiste manier geïnterpreteerd worden. Een hoofdbadge kan een van de volgende kleuren aannemen afhankelijk van de gezondheid van de onderliggende objecten:
  • Rood; de gezondheid van het object is slecht.
  • Oranje; het object heeft serieuze problemen.
  • Geel; het object vertoont af en toe problemen.
  • Groen; de gezondheid is optimaal
  • Grijs; er is geen data beschikbaar of het object is offline.
Elke hoofdbadge kijkt naar andere aspecten binnen uw VMware omgeving. Door te kijken naar al deze badges krijgt u een goed beeld van de status van uw VMware omgeving. Gezondheid afb1De gezondheidsbadge geeft de actuele gezondheid weer van uw omgeving en wordt bepaald door een aantal factoren. Voor de berekening van de score wordt gekeken naar de onderliggende waarden werklast, afwijkingen en fouten. Bij werklast wordt gekeken naar het gebruik van een object. Dit is bij een VM het CPU en geheugen gebruik en bij de storage het aantal iops en throughput. De tweede waarde afwijkingen kijkt naar het normale gedrag van een object en rapporteert afwijkingen. De laatste badge fouten kijkt naar configuratie fouten binnen de omgeving. Risico afb2De badge risk geeft aan hoeveel risico u in de toekomst loopt binnen uw omgeving. Om deze waarde te bepalen wordt gekeken naar drie onderliggende waarden, tijd resterend, resterende capaciteit en stress. De badge tijd resterend geeft aan hoeveel tijd er nog is voordat een object tegen de maximale capaciteit aanloopt. De resterende capaciteit laat zien hoeveel virtuele machines er nog op de beschikbare resources geplaatst kunnen worden. Hierbij wordt niet alleen naar de storage gekeken maar ook naar CPU en memory capaciteit. Bij stress wordt gekeken naar de werklast die langdurend zeer hoog is. Dit kan bijvoorbeeld komen door virtuele machines die te weinig resources hebben. Efficiëntie afb3Naast een gezonde en risico-vrije omgeving is het natuurlijk ook van belang dat uw omgeving zo efficiënt mogelijk functioneert. Om de efficiëntie te bepalen wordt gekeken naar objecten die te veel resources toegewezen hebben gekregen en naar de dichtheid van de virtuele machines waarbij wordt gekeken naar hoeveelheid objecten die nog kan worden uitgerold voordat er conflicten optreden in de beschikbare resources. Als de efficiëntie van een omgeving slecht is wordt gekeken hoe dit verbeterd kan worden. Met een efficiënte omgeving is het namelijk mogelijk om op dezelfde hardware nog meer virtuele machines uit te rollen voordat uitbreiding noodzakelijk is. De drie badges gezondheid, risico en efficiëntie geven u inzicht in uw omgeving waardoor u nog beter in staat bent om in te spelen op de toekomst. Het uiteindelijke doel is natuurlijk om uw omgeving zo gezond mogelijk te krijgen. Want hoe gezonder, hoe beter uw omgeving presteert. Door inzicht en advies van vRealize Operations Manager is het mogelijk om nog meer te doen met uw virtuele omgeving en de beschikbaarheid te verhogen. Wilt u inzicht in de huidige stand van zaken van uw VMware omgeving? Ga naar https://metisit.wpengine.com/vmware-infrastructure-health-check/, of neem direct contact op met Metis IT. De toekomst start vandaag, gaat u mee?