Begin december 2014 is vRealize Operations Manager versie 6.0 uitgekomen. Deze nieuwe versie is het vervolg op het eerdere product VMware Operations Manager waarvan de laatste versie 5.8.1 was. Versie 6 van het product biedt tal van verbeteringen. Zo is het product schaalbaarder, heeft het dezelfde bekende user interface gekregen als vCenter en biedt het nog meer rapportage opties. Het is mogelijk om een volledig nieuwe installatie van versie 6 uit te voeren. Hiermee gaat echter de geschiedenis verloren van VMware vCenter Operations Manager als deze versie al draait. Het is echter mogelijk om versie 5.8.1 te upgraden naar versie 6 waarbij alle geschiedenis wordt meegenomen. Deze blog beschrijft het gehele upgrade proces van VMware vCenter Operations Manager naar vRealize Operations Manager versie 6.0.1. Voor een succesvolle upgrade moet de huidige versie minimaal versie 5.8.1 zijn. De upgrade loopt in het kort als volgt:
 1. vRealize Operations manager wordt geïnstalleerd, naast VMware vCenter Operations Manager
 2. De geschiedenis van VMware Operations Manager wordt geïmporteerd in vRealize Operations Manager
 3. VMware vCenter Operations Manager wordt verwijderd
Voorbereiding installatie Voor een succesvolle installatie zijn de volgende onderdelen noodzakelijk:
 • OVF file van vRealize Operations Manager versie 6.0.1.
 • Een extra IP-adres voor de nieuwe vRealize Operations Manager appliance.
Installatie Appliance De nieuwe versie vRealize Operations Manager heeft slechts één appliance. In de vorige versie was dit nog een vApp met daarin twee appliances. In de nieuwe versie zijn deze samengevoegd. Voor het uitrollen van de appliance moeten de volgende stappen worden doorlopen:
 1. Login in de vCenter web client, open de hosts and cluster view en rechtsklik op de vCenter en kies voor Deploy OVF Template.
 2. Selecteer de OVA file.
 3. Accepteer de extra configuratie opties.
 4. Accepteer de EULA.
 5. Kies de gewenste configuratie afhankelijk van de grootte van de omgeving.
 6. Kies het gewenste cluster
 7. Kies het virtual disk formaat en het datastore cluster of de datastore waarop de appliance moet komen
 8. Kies het gewenste netwerk
 9. Kies de juiste tijdzone voor de appliance.
 10. Klap de network properties uit en vul daar het gewenste ip-adres in samen met het subnetmasker, de default gateway en de dns instellingen.
 11. Klik op finish om de deployment te starten.
Door de console te openen kan tijdens het opstarten van de appliance worden gekeken of deze goed door het opstart proces loopt. Het uitrollen van de appliance kan even duren afhankelijk van de omgeving waarop deze wordt uitgerold. Configuratie appliance Zodra de appliance is opgestart kan via de browser de webinterface van de appliance worden benaderd. Voer de volgende configuratiestappen uit.
 1. Klik op New Installation.
 2. Voer het gewenste wachtwoord in voor het admin account.
 3. In deze blog maak ik gebruik van de default certificates. Indien andere certificaten noodzakelijk zijn kunnen deze hier worden geïmporteerd.
 4. Voer de gewenste Cluster Master Node Name in. Dit is een naam voor het cluster dat wordt aangemaakt. Doordat dit de eerste node is wordt deze Master Node.
 5. Voer de gewenste NTP servers in. Ik gebruik hiervoor 0.nl.pool.ntp.org, 1.nl.pool.ntp.org en 2.nl.pool.ntp.org.
 6. Klik op Finish om de setup af te sluiten.
 7. Klik op Start vRealize Operations Manager.
 8. Na een aantal minuten wordt de pagina doorgeleid naar een pagina waarin het mogelijk is om in te loggen en de huidige data te importeren.
Voorbereiden voor de data import Voordat de data wordt geïmporteerd zijn de volgende onderdelen noodzakelijk:
 • De huidige versie van vCenter Operations Manager moet minimaal 5.8.1 zijn.
 • Verifieer dat de huidige installatie beschikbaar en benaderbaar is.
 • Verifieer dat de huidige netwerk connectie tussen de huidige en de nieuwe installatie minimaal 100 mbps is.
 • Hou alle IP-adressen of FQDN’s en wachtwoorden bij de hand van de huidige installatie.
 • Maak een snapshot van de huidige status van de vRealize Operations Manager appliance.
 • Zet tijdelijk even alle alerts uit, zodat deze niet per ongeluk getriggered kunnen worden. Het makkelijkste is om hiervoor tijdelijk de SMTP en SNMP configuratie uit te zetten. Dit kan via de administrator console via https://<IP-adres_of_FQDN_vCOPS_Manager>/admin.
 • Indien er in de huidige installatie gebruik wordt gemaakt van een externe database, zorg voor een goede back-up en 10 idle connecties.
Importeren van de data Nu komt het gedeelte waar de huidige data wordt geïmporteerd in de nieuwe omgeving. Voor de volgende stappen uit om de data succesvol te importeren:
 1. Ga naar het scherm waar wordt gevraagd om in te loggen zodat de data geïmporteerd kan worden. Indien dit scherm niet meer beschikbaar is ga naar: https://<IP-adres_of_FQDN_vRealize__Manager>.
 2. Log in met het admin account die tijdens de installatie is aangemaakt.
 3. Selecteer Administration en vervolgens Solutions en klik op het tabblad Import Data en klik op Import Data als vRealize Operations Manager al eerder is geïnstalleerd. Kies vervolgens voor Import Environment.
 4. Indien vRealize Operations Manager zojuist is geïnstalleerd opent direct een wizard waarin gekozen kan worden voor Import Environment.
 5. Accepteer de licentieovereenkomst.
 6. Voer de licentiecode in of gebruik de product evaluation versie.
 7. Voer nu het ip-adres of de hostname in van de UI server waarvan de data geïmporteerd moet worden.
 8. Voer het wachtwoord in van het admin account van de VMware vCenter Operations Manager.
 9. Klik op Add Source. Op dat moment wordt er een agent toegevoegd aan de huidige installatie voor de migratie. Dit kan ongeveer 5 minuten duren.
 10. Mochten er meerdere VMware vCenter Operations Manager servers zijn, kunnen deze hierna worden toegevoegd.
 11. De wizard controleert meteen of er genoeg CPU, memory en disk ruimte aanwezig is voor de import. Mocht dit niet zo zijn, moeten deze resources eerst worden vergroot alvorens door te gaan met de wizard.
 12. Indien gebruik wordt gemaakt van solution plug-ins in de huidige versie is het noodzakelijk om deze solution plug-ins opnieuw te downloaden en te installeren doormiddel van PAK bestanden. Deze kunnen worden gevonden via de VMware Solution Exchange: https://solutionexchange.vmware.com/store.
  • Om dit te doen klik op Add Solution.
  • Browse naar het PAK bestand en selecteer deze.
  • Klik op Upload.
  • Accepteer de licentieovereenkomst.
  • De solutions plug-in wordt vervolgens geïnstalleerd.
 13. Klik vervolgens op Finish om de importactie te starten. Afhankelijk van de grootte van de huidige omgeving kan dit even duren.
 14. In het volgende scherm is de status van de import te vinden. Zodra deze is afgerond is alle huidige data beschikbaar en kan gebruik worden gemaakt van vRealize Opeations Manager versie 6.0.1.
Opruimen huidige omgeving Nu alle gegevens zijn overgezet zijn en de nieuwe vRealize Operations Manager operationeel is, kan de oude installatie worden opgeruimd. Het is verstandig om dit gefaseerd te doen en deze niet direct weg te gooien. De volgende stappen moeten worden uitgevoerd om de oude installatie te verwijderen:
 1. Zet beide virtuele machines uit. Dus zowel de Analytics VM en de UI VM.
 2. Verwijder deze van de storage.
 3. Verwijder de vApp.
Mislukte installatie of configuratie Mocht er tijdens het upgraden iets fout gaat dan kan ten alle tijden worden besloten om terug te gaan naar de oude installatie. Alle configuratie en reeds verzamelde data blijft op de oude omgeving beschikbaar. De gegevens worden enkel gekopieerd naar de nieuwe installatie waardoor het mogelijk is om met weinig inspanning terug te keren naar de oude installatie. Indien er met de configuratie of tijdens het importeren van de gegevens onderdelen mislukken dan is het mogelijk om terug te keren naar de eerder gemaakte snapshot van de nieuwe appliance.