De afhankelijkheid van IT en internet voor bedrijven en consumenten neemt steeds meer toe. Consumenten en professionele gebruikers kopen in toenemende mate producten op internet of regelen allerlei zaken via een website. Ook binnen bedrijven zie je steeds meer een verandering ontstaan van werken met papier naar papierloos werken. Dit stelt in toenemende mate hogere eisen in de zin van kwaliteit, capaciteit en beschikbaarheid van de onderliggende IT-infrastructuur. Het is voor vele een algemene verwachting dat de IT omgeving 24 uur per dag en 365 dagen in het jaar beschikbaar is en voldoende “snel” en toegankelijk is. Beheerders van IT omgevingen zijn dan ook continu op zoek naar oplossingen om het gehele serverpark zo optimaal mogelijk te laten functioneren. Hierbij moet vaak ook nog rekening gehouden worden met de verschillende infrastructurele componenten binnen deze omgeving. Een virtuele infrastructuur vereist vaak ander soort monitoring dan de storage- of de netwerkcomponenten. vRealize Operations Manager Binnen het VMware portfolio is een nuttig product te vinden die beheerders goed kan helpen met het optimaliseren, beheren en monitoren van de IT omgeving. Na een aantal naamswijzigingen in afgelopen periode, heet dit product nu vRealize Operations Manager (hiervoor bekend als vCenter Operations Manager).afb01 vRealize Operations Manager is meer dan een gewone monitoring oplossing. Het biedt de mogelijkheid om te integreren met uw infrastructuur. Het is mogelijk om uw virtuele infrastructuur te monitoren met daarin de netwerk- en storage-componenten zodat u in één oplossing direct inzicht heeft in de werking van alle virtuele componenten. Met behulp van management packs is het mogelijk om ook data te verzamelen van andere oplossingen. Deze management packs kunnen gratis of betaald zijn en zijn verkrijgbaar via de VMware Solution Exchange. Voorbeelden van beschikbare management packs zijn: Tintri, NetApp, EMC, vCloud Air, Amazon, Microsoft Active Directory en VMware vRealize Hyperic. Door gebruik te maken van deze management packs wordt het mogelijk om in één oplossing alle operationele gegevens te verzamelen van uw infrastructuur. De dagelijkse praktijk in veel bedrijven is echter vaak dat voor elk onderdeel van de infrastructuur een aparte monitoring tool aanwezig is. Daarnaast maakt vRealize Operations Manager gebruik van trendanalyses. Binnen standaard monitoring tools worden van te voren limieten ingesteld voor het normale gedrag van een groep resources. Indien deze limiet wordt overschreden gaat er een alarm af. vRealize Operations Manager is zelf lerend, wat betekent dat er per object wordt gekeken wat normaal gedrag is. Dit gebeurt aan de hand van eerder verzamelde gegevens. afb02Mocht een VM het op maandagochtend vaak bovengemiddeld druk hebben, dan is dit geen afwijking en wordt er ook geen alarm getriggerd voor de betreffende beheerder. Zo kan een beheerder zich bezighouden met de meldingen die er daadwerkelijk toe doen. De gezondheid van uw omgeving wordt aangegeven met behulp van badges. Er zijn drie verschillende hoofdbadges: gezondheid, risico en efficiëntie. Een badge kan verschillende kleuren en getallen aannemen. afb03Aan de hand van de getallen is het mogelijk om inzicht te krijgen in de gezondheid van uw omgeving. Door de integratie tussen vRealize Operations Manager en vCenter worden deze badges getoond bij ieder object. Hierdoor heeft een beheerder direct inzicht in de gezondheid. Indien gewenst kan deze doorklikken op de badge om gedetailleerde informatie op de te vragen. Naast monitoring biedt het pakket ook de mogelijkheid om u te helpen met het geven van inzichten voor de toekomst. Het is vaak lastig in te schatten hoe lang het nog duurt voordat uw resources volledig benut zijn en uitbreiding noodzakelijk is. Hierbij moet vaak ook nog eens rekening gehouden worden met levertijden van hardware, waardoor het noodzakelijk is om vroegtijdig hierop in te spelen. Op basis van historische data en huidige groei geeft vRealize Operations Manager op tijd aan wanneer uitbreiding gewenst is. Ook is het mogelijk projecten te plannen, zodat deze worden meegenomen in de berekeningen om te zien of hier voldoende capaciteit voor beschikbaar is (een “what-if”-analyse).afb04 Om de beschikbare capaciteit van de omgeving zo goed mogelijk te kunnen benutten kijkt vRealize Operations Manager ook naar de efficiëntie van de omgeving. De software kijkt, aan de hand van eerder verzamelde gegevens, naar te groot geschaalde virtuele machines en virtuele machines die uit staan, om zo deze capaciteit beter in te kunnen zetten voor andere virtuele machines. Ook wordt er gekeken naar de consolidatie binnen de omgeving, zodat de fysieke apparatuur zo goed mogelijk wordt benut en er nog meer virtuele workload op dezelfde apparatuur gedraaid kan worden. Uiteindelijk kunnen alle verzamelde gegevens worden samengevoegd in verschillende rapporten en dashboards, waardoor het mogelijk is om de informatie op een overzichtelijke manier te presenteren binnen uw organisatie. Binnen de software zijn verschillende standaard rapportages aanwezig, maar u heeft ook zelf de mogelijkheid om rapporten en dashboards samen te stellen. Hierdoor is het mogelijk om deze aan te passen naar de wensen van uw organisatie. De toekomst start vandaag. Gaat u mee?