Inleiding

Een Software Defined Data Center (SDDC) is het uitgangspunt wanneer we nu een datacentrum ontwerpen of opwaarderen. Niet de hardware bepaalt de uiteindelijke werking van het datacenter, maar de software. Er zijn een aantal leveranciers die hiervoor complete oplossingen op de markt brengen. Cisco is er daar zeker een van met de Cisco ONE Enterprise Cloud Suite. Een belangrijke component hierin is UCS Director. Deze blog geeft een inleiding wat Cisco UCS Director is en wat het kan betekenen voor uw infrastructuur.

Wat is UCS Director?

UCS Director is een turn-key oplossing om snel servers en applicatie-omgevingen uit te rollen op een pool van capaciteit. Die pool kan divers zijn. Vanzelfsprekend ondersteunt UCS Director alle converged infrastructuur oplossingen die Cisco biedt:
 • FlexPod
 • Vblock
 • VersaStack
 • VSPEX
 • Virtual SAN
 • ExpressPod
UCS Director ondersteunt echter ook andere hardware platformen en configuraties. UCS Director biedt een uitgebreide integratie met de hardware-aansturing. Uitgebreider dan oplossingen van andere leveranciers. Het is bijvoorbeeld eenvoudig mogelijk om geautomatiseerd een extra VLAN aan te maken die zowel op de Fabric, netwerkswitches als in VMware aangemaakt wordt. Ook het uitrollen van een databaseserver op een bare metal server is eenvoudig te automatiseren. Daarnaast biedt Cisco ondersteuning voor integratie met verschillende hypervisors: VMware ESX, Microsoft Hyper-V en Redhat KVM. UCS Director biedt zowel de mogelijkheid om een private cloud als een hybride cloud te bouwen en biedt hiervoor alle componenten, waaronder een self service portal, multi-tenancy, kostenoverzicht en rapportage. Kort samengevat orchestreert en automatiseert UCS Director alle handelingen die nodig zijn om een applicatie-omgeving uit te rollen en daarna te beheren.

Hoe werkt UCS Director?

UCS Director is policy gedreven. Alles wordt vastgelegd in policies die zorgen voor de aansturing. De virtualisatie-, opslag-, server- en netwerkspecialisten kunnen allemaal hun eigen policies beheren. De UCS-beheerder brengt alle policies samen. Dit gebeurt door het aanmaken van virtuele Data Centers (vDC). Een vDC bevat de volgende policies:
 • Compute
 • System (zoals opbouw computernamen, DNS, Timezone, etc)
 • Storage
 • Actions (wie mag wat in de self service portal)
 • Netwerk
 • Cost model
Voor elke vDC kan een aparte set van policies gedefinieerd worden, zodat elk vDC eigen kenmerken kan krijgen. Maar policies kunnen ook gedeeld worden tussen verschillende vDC’s. Een vDC kan beschouwd worden als een pool van capaciteit met specifieke kenmerken die gekoppeld is aan een of meerdere gebruikersgroepen. Iemand die lid is van een gebruikersgroep kan deze capaciteit gebruiken. Door middel van een self service portal kunnen eenvoudig servers uitgerold worden op een vDC. Orchestratie en workflows zorgen ervoor dat taken gecontroleerd uitgevoerd worden. Een belangrijk aantal workflows zijn standaard aanwezig. Het is echter eenvoudig om extra workflows aan te maken. Workflows zijn een verzameling taken, waarbij de output van de ene taak de input van de volgende taak kan zijn Workflows zijn zelf te maken door het hergebruik van de meer dan 1500 taken die standaard aanwezig zijn, of door het definiëren van nieuwe taken. Tijdens het uitvoeren van een workflow is steeds duidelijk bij welke taak de workflow gebleven is. Bij eventuele problemen is dan ook meteen helder in welke taak het probleem zit. Daarnaast kan een workflow zowel iets uitrollen, als ook weer terugrollen. Denk aan het aanmaken van een VLAN binnen de volledige infrastructuur, maar ook weer het verwijderen (rollback) van dit VLAN over de volledige infrastructuur als het VLAN niet meer nodig is. UCS Director kan ook een volledige applicatieomgeving uitrollen in de vorm van een Application Container. Een Application Container is een verzameling van VM’s met een intern private netwerk die gebaseerd is op set van regels die door de beheerder gedefinieerd zijn. De interne VM’s worden beveiligd door een gateway. De gateway kan een virtuele firewall zijn, een Cisco ASA appliance of gerealiseerd worden met een ACI Fabric.

Wat is de kracht van UCS Director?

Huidige infrastructuren bestaan uit een veelvoud aan apparatuur en hypervisors. De uitrol van een applicatie-omgeving raakt vaak veel van deze apparatuur, waarbij er grote afhankelijkheden zijn. Het aanmaken van een LUN betekent niet alleen het aanmaken van de LUN op het opslagsysteem, maar ook het aanmaken van een nieuwe zonering, het toevoegen van een nieuwe datastore op de hypervisor, etc. En wat als de LUN niet meer nodig is? Dan zullen de taken in omgekeerde volgorde uitgevoerd moeten worden. Door de grote volumes en de grote afhankelijkheden is dit eigenlijk niet meer handmatig uit te voeren. Door inzet van UCS director kunnen alle taken georchestreerd en geautomatiseerd worden, waardoor de kans op fouten geminimaliseerd wordt en waarbij de infrastructuur controleerbaar blijft. Daarnaast biedt UCS Director een self service portal, waardoor taken belegd kunnen worden waar ze thuishoren en dat is niet altijd de systeembeheerder. De toekomst start vandaag! Gaat u mee?