Interview

Delen van kennis, gezelligheid en elkaar ondersteunen, daar gaat het om!

Wie zijn die zelfstandige professionals (ZZP’ers), die er voor kiezen om onder één gemeenschappelijke handels naam te werken? Wat drijft hun, wat vinden ze van het zelfstandig ondernemerschap binnen een gemeenschappelijk verband? Ons eerste interview met deze bijzondere groep mensen is met Ronald van der Let en Lucas Lohmann: twee zelfstandige ondernemers en de initiators van Metis Network.

Kun jullie wat over jezelf vertellen; wie ben je, waar houd je je op dit moment mee bezig en hoe hebben jullie elkaar ontmoet?

Ronald trapt af. Ik ben een geboren Groninger en woon nu al weer jaren in de mooie landelijke Betuwe. In de jaren 90 heb ik bewust voor het zelfstandige ondernemerschap gekozen. Het werken voor een baas beviel mij minder en ik zag voor mijzelf meer perspectief om op onder eigen vlag verder te gaan. Mijn kracht en passie ligt bij interim (programma) managementopdrachten, zo ben ik momenteel ook werkzaam bij het Amsterdam UMC in Amsterdam, een boeiende en zeer brede opdracht waar ik met veel plezier aan werk.

Lucas neemt het woord over. Als (ex) Brabander woon ik alweer geruime tijd in Amsterdam. Ik geniet van de levendigheid van de stad, mijn gezin, voetbal en allerhande andere sporten. Ik vind het heerlijk om me met complexe integratietrajecten bezig te houden, vooral bij grotere private internationale ondernemingen. Ronald en ik kennen elkaar uit de voorloper van Metis Network: Solvendo. We wilden meer en zijn toen samen met Metis IT een zuster netwerkorganisatie gestart onder de naam Satello, die vooral gericht was op ZZPérs die je in IT projecten kan inzetten.

Waarom hebben jullie samen met Metis IT het samenwerkingsplatform Metis Network opgezet? Wat wilde jullie daarmee bereiken?

Wij wilden de kracht van het ZZP collectief bundelen met die van Metis IT met het oog op hun expertises en faciliteiten. Daarnaast zagen we synergie voordelen om als één Metis-groep de markt te bedienen met een breder portfolio en een gecombineerde groep van meer dan 100 hoog gekwalificeerde en ervaren professionals. We hebben nu gezamenlijk een sterk merk gecreëerd, vullen elkaar aan en kunnen hierdoor beter en completer onze klanten helpen. Juist ook als individuele ZZP’er! Het is heel mooi dat je als ondernemende professional over zoveel expertise kan beschikken. Het helpt je om je opdracht nog beter te kunnen vervullen en je geeft daardoor nog meer meerwaarde aan je klanten.

Wat is de echte meerwaarde van Metis Network voor de doorgewinterde zelfstandige professional?

De echte meerwaarde vind je als ZZP’er op verschillende vlakken. Het meest in het oog springend is het delen van kennis, gezelligheid en elkaar ondersteunen. Dit doen we door ervaringen uit te wisselen, elkaar de bal toespelen voor nieuwe echt uitdagende opdrachten en regelmatig gezellig te borrelen en thema-/ netwerkavonden te organiseren. Ook biedt het je een platform om je eigen netwerk te kapitaliseren, een extra mooi verdienmodel dat goed is uitgewerkt en je weinig moeite kost. Het mooie is dat je hoe dan ook zelfstandig onderneemt, je bent en blijft volledig zelf verantwoordelijk, maar krijgt gemakkelijk toegang tot gelijkgestemde ondernemers, diepgaande kennis en knowhow van een breed pallet van vakgebieden en interessante voordelen door een gemeenschappelijke inkoperskracht (verzekeringen, ziektekosten enz.).

Wat moet je doen als je als zelfstandige professional geïnteresseerd bent?

Als je jezelf ziet als een ervaren en ondernemende professional, die bewust heeft gekozen voor zelfstandigheid, maar zich tevens realiseert dat je daarmee niet alles alleen hoeft te doen, neem dan vooral contact op met ons (Lucas of Ronald). Een telefoontje, mail, of via deze website is meer dan genoeg en we gaan in gesprek. Op onze website hebben we een opsomming van expertises en profielen geplaatst, wellicht herken je je daarin? Het proces is verder gewoon kennismaken met elkaar, dat kan bijvoorbeeld heel goed op een netwerkavond. Als je het dan leuk lijkt, dan gaan we wat meer de inhoud in, bespreken de samenwerkingsovereenkomst die je aan kan gaan en gaan gezamenlijk verder. Gewoon doen dus!

Wat zouden jullie nog graag willen bereiken met Metis Network?

Onze ambitie is verdere groei omdat wij inmiddels herkennen dat met groei naar tot 100+ aangesloten professionals we nog meer synergie en collectiviteitsvoordelen kunnen bieden voor nieuwe en bestaande ‘networkers’ zonder dat daarbij de eigen zelfstandigheid in het geding komt. Samen sterk, zonder kwaliteitsverlies en inbinden van je eigen ondernemerschap.