Opdrachtomschrijving Op het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zoekt men een senior enterprise architect binnen CIO Rijk, het programma Open op Orde en de afdeling ICT-diensten en Voorzieningen. Als verbeteraar en bewaker ga je sturen op samenhang en zo de organisatie beter laten presteren. Je gaat meewerken aan het actualiseren van de EAR en Informatiehuis-houdingsarchitectuur en toezien op het handhaven en conformeren aan kaders en regelgeving van de rijks brede voorzieningen binnen het ICT-landschap. Taken Je gaat werken bij CIO Rijk waarbij we je inzet vragen op zowel tactisch als strategisch niveau voor:
 • Actielijn 3 van het programma Open op Orde: het actualiseren van de Informatie-huishoudingsarchitectuur.
 • De afdeling ICT-diensten en Voorzieningen: het actualiseren van en organiseren van de samenhang op de architectuur van de rijksbrede voorzieningen, met name in doorontwikkel- of vernieuwingstrajecten.
Tot jouw takenpakket behoren
 • Het meewerken aan actualiseren van de EAR en Informatiehuishoudings-architectuur.
 • Het toezien op conformeren aan kaders en regelgeving van de rijksbrede voorzieningen binnen het ICT-landschap, en waar nodig verder ontwikkelen van die kaders.
 • Het ondersteunen van beleidsmedewerkers en projectleiders bij vernieuwingstrajecten door een (project start) architectuur op te stellen of te reviewen, te adviseren over toe te passen kaders en het opstellen van niet-functionele requirements.
 • Het meedenken over oplossingsrichtingen, aangeboden scenario’s beoordelen en keuzes maken of adviseren over een bepaalde keuze.
 • En je bent medeverantwoordelijk voor de kwaliteit, kwaliteitsbewaking van de rijksbrede voorzieningen en het borgen dat nieuw ontwikkelde rijksbrede voorzieningen in beheer genomen kunnen worden.
 • Daarnaast help je mee aan de verdere professionalisering van het cluster van ICT-diensten en Voorzieningen dat zich bezighoudt met de rijksbrede voorzieningen.
 Profiel Als verbeteraar en bewaker sturen op samenhang en zo de organisatie beter laten presteren. Wat vragen van jou behoorlijk wat, het is een uitdagende en zware rol. Voor de functie van enterprise architect voor de actualisatie van de EAR, het architectuurlandschap van de rijksbrede voorzieningen en de Informatiehuishoudingsarchitectuur zoeken wij een communicatief persoon met affiniteit en veel ervaring met het werken onder architectuur en met het werken in ketens. Het eerste vraagt om iemand die verbindend kan werken in een professioneel samenwerkings-verband van inhoudelijk deskundige enterprise- en lead-architecten. Het tweede vraagt om iemand die de verbinding tussen deze architecten en bestuur, en de verschillende bestuurslagen kan leggen. Anders gezegd: een collega die de architecten stimuleert om de architectuurtaal te vertalen in bestuurstaal en andersom. En die duidelijk kan maken waar architectuur helpt om vraagstukken in de ketensamenwerking bestuurlijk op te lossen. Als enterprise architect richt jij je in jouw werk op het proces en de samenwerking. Dat betreft in de eerste plaats de relatie met de opdrachtgever; dat zijn de verschillende ministeries, hun (taak)organisaties en andere overheden. Daarnaast reguleer je de samenwerking tussen en binnen het programma Open op Orde met de afdeling ICT-diensten en Voorzieningen waar het gaat om de rijksbrede voorzieningen en de EAR. Dat doe je door een optimale inzet van de verschillende teamleden vanuit hun specifieke deskundigheid en beschikbaarheid. Daarbij stuur je ook op het tijdig realiseren van de resultaten die nodig zijn gezien de actuele status van de EAR. Het onderhouden van een passende relatie met alle betrokkenen is daarbij belangrijk. Tenslotte stuur je als enterprise architect op tijdige oplevering van volwaardige architectuurproducten aan het CIO-beraad, op (ook in gesprek) effectieve besluitvorming en toepassing in de praktijk. Je schept de randvoorwaarden waaronder de het programma en de afdeling hun werkzaamheden kunnen verrichten. Het agenderen en escaleren als die randvoorwaarden onvoldoende zijn ingevuld of ontoereikend zijn, hoort daar ook bij. Kortom: je bent bij uitstek een verbinder die permanent kan schakelen tussen verschillende werelden. Je snapt dat informatiehuishoudingsarchitectuur de EAR uitvloeisels zijn van een samenwerkingsverband waar niemand de baas is. En dat samenwerking dus moet plaatsvinden op basis van gelijkwaardigheid zonder dat één van de partijen doorzettingsmacht heeft, maar wel doorgezet wordt op het behalen van resultaten. Jij bent degene die met gezag zorgt voor beheerste en georganiseerde escalatie. Die om kan gaan met het feit dat processen zo snel (of minder snel) gaan als de keten gezamenlijk waar kan maken. Functieomschrijving Als enterprise architect lever je binnen CIO Rijk, het programma Open op Orde en de afdeling ICT-diensten en Voorzieningen een belangrijke bijdrage aan de (technische) afspraken, rijksbrede voorzieningen en diensten en zorg je ervoor dat jouw collega’s binnen de rijksoverheid hun werk zo goed mogelijk kunnen uitvoeren. In een complexe governance-structuur doe je dit door inhoudelijk sturing en richting te geven om een stabiel, betrouwbaar en veilig ICT-landschap te bewerkstelligen en te waarborgen. Je hebt een natuurlijk overwicht en je respecteert, maar biedt ook ruimte aan verschillende opvattingen en benaderingen. Dit op basis van verkregen gezag. Je bent daarnaast medeverantwoordelijk voor het opstellen en bewaken van de leidende principes voor de inrichting en ontwikkeling van de IV-architectuur, waaronder de EAR en meer specifiek voor de Informatiehuishoudingsarchitectuur. Dat betekent dat jij zorgt voor afstemming, samenwerking en integratie van informatiearchitectuur, applicatiearchitectuur en de architectuur van de technische infrastructuur. Dit zodat onze rijksbrede voorzieningen binnen het ICT-landschap op elkaar aansluiten, in lijn zijn met de I-strategie Rijk, en voldoen aan de relevante kaders en wetgeving zoals de BIO en AVG. Je werkt nauw samen met collega-professionals bij Doc-Direkt, het Nationaal Archief, het RDDI, en de domeinarchitect voor het actualiseren van de Informatiehuishoudingsarchitectuur. Daarnaast werk je binnen de directie CIO Rijk ook nauw samen met de informatiemanager van de afdeling ICT-diensten en Voorzieningen - die verantwoordelijk is voor het cluster rijksbrede voorzieningen - andere architecten binnen de directie en de beleidsmedewerkers van zowel de directie als het programma Open op Orde die verantwoordelijk zijn voor één of meer rijksbrede voorzieningen. In je werkzaamheden onderhoud je tenslotte contacten met ICT-dienstverleners en de collega’s van de departementen. Functie-eisen
 • Je hebt een afgeronde WO-opleiding, bij voorkeur in de richting van informatica met nadruk op architectuur, of beschikt over een relevante vooropleiding en aantoonbare werkervaring op hetzelfde niveau.
 • Je hebt ruime kennis van en aantoonbare ervaring met ketenprocessen.
 • Je hebt relevante ervaring met architectuurmethoden, modelleertechnieken, tools en modellen zoals TOGAF, Archimate en DYA.
 • Je bent bekend met overheidsstandaarden waaronder NORA, EAR en BIO.
Aanvullende wensen
 • Je bent gewend om op verschillende niveaus te schakelen waarbij belangen van meerdere partijen een rol spelen en durft hierin ook keuzes te maken.
 • Je kunt complexe materie op zowel strategisch als tactisch en operationeel niveau goed overbrengen en je eigen standpunten helder en overtuigend verwoorden.
 • In overleggen kom je met je communicatieve vaardigheid tot overeenstemming met klantorganisaties en interdepartementale organisaties.
 • Je kunt goed luisteren, maakt de verbinding met anderen, kunt vasthoudend zijn waar nodig en kijkt realistisch naar de uitdagingen waar we voor staan. Je voelt de belangen die spelen in de organisatie goed aan en bent je bewust van je werkomgeving.
 • Je kunt goed analyseren, denkt creatief en conceptueel, maar kunt ook pragmatisch zijn en werkt oplossingsgericht. Een gezonde dosis Hollandse nuchterheid is zeker gewenst.
 • Kennis van generieke overheidsvoorzieningen is een pre.
Competenties
 • Politiek bestuurlijke sensitiviteit
 • Overtuigingskracht en overwicht
 • Flexibiliteit (bewegen in een veranderende omgeving)
 • Resultaatgericht
 • Samenwerken
 • Netwerken
 • Plannen en organiseren
 • Creativiteit
 • Oplossingsgericht
Essentials
Rol: Sr. Enterprise Architect Ministerie BZK
Opdrachtgever: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Leadowner Metis
Broker: Nog te bepalen
Werklocatie: Hybride vorm. Remote en op kantoor in Den Haag
Data intakegesprekken: Zsm
Opdrachtduur: Start 1 mrt tot 31-12-2022, 10 maanden (minimaal)
Optie tot verlenging: Erg waarschijnlijk
Aantal uur per week: 36 uur per week
Tarief Metis Networkers: EUR 127,= excl BTW, per uur
Tarief externe kandidaten: EUR 123,= excl BTW, per uur
Afdeling Directoraat-generaal Overheidsorganisatie | Directie CIO Rijk Programma(team) Open op Orde en de afdeling ICT-diensten en Voorzieningen
CV: Nederlandstalig Nederlandstalige CV met motivatiebrief op Metis briefpapier
[gravityform id="4" title="true" description="true"]