In 2017 is het huidige zaaksysteem, e-Suite, in gebruik genomen. Dit systeem is onderdeel van een dienstverleningsplatform. Dit dienstverleningsplatform is ontwikkeld door de vereniging Dimpact. In juli 2023 moet de huidige e-Suite worden vervangen door een nieuw zaaksysteem. De reden hiervoor is dat de huidige e-Suite na die periode niet meer door de leverancier zal worden ondersteund. Een andere belangrijke ontwikkeling is dat de samenleving van nu een transparantere overheid met een klantgerichte(re) dienstverlening verwacht, waarin burger en bedrijf actief participeren. Om deze uitdaging aan te kunnen is een open, flexibele en betaalbare IT nodig. De Common Ground beweging vanuit de Vereniging Nederlandse Gemeenten biedt de informatiekundige visie op de moderne IT. Hierin passen begrippen als een open, gelaagde architectuur en “open source software”. Bij de vervanging van de e-Suite wordt uitgegaan van bovenstaande principes. Dit zorgt ervoor dat naast de functionele verbeteringen meerdere componenten ontwikkeld worden om functionaliteit van de huidige e-Suite te borgen. Taken Het plan van aanpak opstellen voor de transitie naar een nieuw zaaksysteem en vervolgens de implementatie en het in gebruik nemen van een nieuw zaaksysteem, technisch en functioneel als onderdeel van het dienstverleningsplatform. Daarbij de relaties van het nieuwe zaaksysteem en de andere componenten van het dienstverleningsplatform in beeld brengen en managen. De componenten zijn onder regie van Dimpact ontwikkeld, dan wel ontwikkeld elders. Het project draagt zorg voor het testen, accepteren en in gebruik nemen van de componenten. De huidige functionaliteiten zijn zoveel als mogelijk geborgd. Daar waar mogelijk zorgt het transitieprogramma voor aanvullende functionaliteiten. Het systeem inclusief alle daarbij horende koppelingen en ingerichte processen zal worden opgeleverd aan de bestaande lijnorganisatie. Tijdens de ontwikkelingen wordt de organisatie meegenomen om techniek zo goed mogelijk aan te laten sluiten op gewenste dienstverleningsniveaus. Je bent projectleider van het project transitie e-Suite(zaaksysteem) en managed de afstemming met de overige gerelateerde projecten van het Dienstverleningsplatform. Profiel Je staat bekend om je sterk ontwikkelde projectmanagementvaardigheden. Je bent zelfstandig, betrouwbaar, communicatief vaardig, representatief en overtuigend. Je toont leiderschap en motiveert. Zowel je opdrachtgever als je projectteam weten je te vinden. Je weet wat stijlflexibiliteit is en past dit toe wanneer de situatie hierom vraagt. Bijvoorbeeld bij het coachen van je projectteams en tijdens onderhandelingen of conflictsituaties. Je schakelt snel tussen verschillende niveaus, kun het geheel overzien en bent sterk resultaatgericht. Je hebt kennis van en ervaring met projectmanagement van complexe projecten in samenwerkingsverbanden. Je hebt kennis van en ervaring met het samenwerkingsverband Dimpact. Essentials
Rol: Projectmanager transitie Dienstverleningsplatform
Opdrachtgever: Gemeente Zwolle
Leadowner Hans van het IJssel
Broker: Via inhuurdesk gemeente
Werklocatie: Hybride vorm. Remote en op kantoor in Zwolle
Data intakegesprekken: Zsm
Opdrachtduur: Start 1 mrt tot 1 okt 2022, 7 maanden
Optie tot verlenging: Erg waarschijnlijk, uiteindelijke oplevering is juli 2023
Aantal uur per week: 24-32 uur per week, mogelijk later naar full time
Tarief Metis Networkers EUR 100,00 excl BTW, per uur
Tarief externe kandidaten EUR   97,50 excl BTW, per uur
Cv: Nederlandstalig Nederlandstalige CV met motivatiebrief op Metis briefpapier
Sluitingsdatum: Inschrijving gesloten
[gravityform id="6" title="true" description="true"]