Gezocht wordt een ervaren Implementatie Manager, die de implementatie van de WOO (Wet Open Overheid, opvolger van de bekendere Wob) op zich kan nemen. Affiniteit met het onderwerp is handig, maar de kandidaat hoeft hier geen jurist voor te zijn. Als Gevolg van de WOO moeten alle overheidsinstanties een veelheid aan documenten actief openbaar gaan maken. Het gaat uiteindelijke voor de Belastingdienst om ca.100 duizenden documenten per jaar. De werkzaamheden/ taak betreft: Organisatorisch inbedden van processen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden en systemen om deze documenten te identificeren en zoveel mogelijk automatisch te publiceren via het rijks brede Platform Open Overheidsinformatie (PLOOI). Dat platform wordt ontsloten via een website. Platform en website worden momenteel nog gebouwd onder verantwoordelijkheid van het ministerie van BZK. Onderzoeken hoe vanuit de Belastingdienst kan worden gekoppeld op dit platform is onderdeel van de opdracht. Vereisten aan de kandidaat: • Ervaring met werken voor de overheid • Ervaring met implementaties en uitrollen nieuwe processen • Aantoonbare stakeholder management kwaliteiten • Senioriteit door ervaring en kennis • Teamspeler met sterke drive en overtuigingskracht
Opdrachtgever: belastingdienst
Broker: AEVES, BMC of Conclusion
Werklocatie: Den Haag, Utrecht maar merendeels thuis
Data intakegesprekken: Zsm
Opdrachtduur: Tot maart 2023
Optie tot verlenging: Ja, wellicht
Aantal uur per week: 36 uur per week, 4X9 mogelijk
Tarief: externe kandidaten 100 - 115 Euro per uur
Cv: Nederlandstalig CV in Metis Network Format met motivatie brief
Sluitingsdatum: Vrijdag 17 juni 18.00 uur

Inschrijving gesloten.