De Koninlijke Marechaussee (Kmar) waakt over de veiligheid van de Staat. In Nederland en ver daarbuiten. Ze wordt wereldwijd ingezet op plaatsen van strategisch belang. Van de Koninklijke paleizen tot aan de buitengrenzen van Europa. Van luchthavens in Nederland tot oorlogs- en crisisgebieden overal ter wereld. De KMar is veelzijdig inzetbaar voor veiligheid, juist als het erop aankomt. De KMar bestaat uit een staf, eigen opleidingscentrum en een Landelijk Tactisch Commando (LTC). De staf ondersteunt de Commandant Koninklijke Marechaussee met de uitvoering van zijn taken. De brigades voeren alle operationele taken uit van de marechaussee. De brigades maken deel uit van het LTC. De afdeling Intelligence van de Koninklijke Marechaussee is onderdeel van het LTC en ondersteunt het optreden van de Marechaussee door het leveren van intelligence. De afdeling Intelligence levert haar producten ter ondersteuning van; de Grenspolitietaak, de Bewaken en Beveiligingstaak, de (militaire) handhavingstaak en de opsporingstaak van de Koninklijke Marechaussee. De afdeling Intelligence ondersteunt het optreden door het leveren van een actueel intelligencebeeld in de verschillende planfases ten behoeve van het maken van strategische, tactische en operationele keuzes. Zij doet dit door: • Het vaststellen van de intelligence behoeften; • Het verzamelen van data en info ten behoeve van de intelligence cyclus; • Het verwerken van data tot informatie en informatie tot intelligence; • Het verspreiden van intelligence richting de behoeftesteller en proactief richting diegene die intelligence nodig heeft. Gevraagd/ opdrachtomschrijving Het is de ambitie van de afdeling intelligence om de intelligencefunctie te ontwikkelen, in haar strategie heeft ze daarom een aantal actielijnen vastgesteld. Enkele relevante actielijnen zijn de ontwikkeling van het Data Analyseplatform KMar (DAK) en de 'ontwikkeling en toepassing van sensoren'. De actielijnen zijn in doel en techniek nauw verwant aan elkaar omdat deze beiden moeten bijdragen tot het datafundament waarop de (te ontwikkelen) toepassingen voor de afdeling intelligence moeten worden gebouwd. Voor deze opdracht is de Marechaussee op zoek naar een projectmanager om te werken aan de 'ontwikkeling en toepassing van sensoren' én daaruit voortvloeiende initiatieven binnen de afdeling Intelligence. Als onderdeel van deze ontwikkeling bevordert de Marechaussee de integratie van haar systemen en worden de processen onder invloed van technologische ontwikkelingen getransformeerd met het oog op het verbeteren van effectiviteit en efficiëntie. De 'ontwikkeling en toepassing van sensoren' bevind zich in de analysefase, dit betekent dat op dit moment de specificaties van het project gedefinieerd en afgestemd worden. De projectmanager zal na binnenkomst als business projectmanager het business-projectplan ontwikkelen en sturen, daarnaast zal de projectmanager in nauwe samenspraak met business en IT nieuwe business cases identificeren, projectvoorstellen ontwikkelen en deze projecten uitvoeren om voort te bouwen op de basis die gelegd wordt met dit project. Competenties & wensen • HBO werk/denk niveau; • In de laatste 8 jaar minimaal 60 niet-overlappende maanden ervaring als projectmanager, waarvan minimaal 36 maanden op IPMA B-niveau. De rest mag op IPMA C-niveau. • In bezit van IPMA B certificering; • In bezit van Prince2 Practitioner certificering. • WO diploma en minimaal 5 jaar relevante werkervaring als projectmanager/ informatiemanager; • In bezit van IPMA A certificering • Aris BPM; • In bezit van Prince2 Agile, Agile Projectmanagement; • In bezit van ervaring met het ontwikkelen van politie- en/of inlichtingenprocessen binnen de overheid.
Rol: Projectmanager Ontwikkeling en Toepassing Sensoren
Opdrachtgever: Koninklijke Marechaussee
Broker:   Experis
Werklocatie: Soesterberg en hybride
Data intakes/ start: Zsm, echter pas starten op 1 juni i.v.m. screening
Opdrachtduur: 12 maanden
Optie tot verlenging:   Ja, waarschijnlijk 3 x 12
Aantal uur per week: 32 uur
Tarief: externen EUR 106
CV: Nederlands CV op Metis CV Format met motivatiebrief aub
[gravityform id="4" title="true" description="true"]