Het Ministerie van BZK is het programma EDI stelsel NL gestart voor het vormgeven (de inrichting, het toezicht en de governance) van de Nederlandse invulling van het Europese Digitale Identiteit raamwerk. De inrichting zal bestaan uit voorzieningen en afspraken om wallets aan burgers en bedrijven uit te kunnen geven, ze te kunnen vullen met gegevens uit overheidsregisters, wallets uit andere EU-lidstaten te kunnen accepteren en andere voorzieningen die de goede en veilige werking van het stelsel faciliteren. Dit programma wil in 2023 een eerste versie van een Nederlandse wallet neerzetten. Opdrachtomschrijving Privacy is één van de belangrijkste waarden voor de ID wallet, het is daarom van belang dat een Privacy lead een zelfstandige rol vervult binnen het EDI team om zo de privacy principes binnen het gehele stelsel te bewaken. De Privacy lead EDI Stelsel NL toetst of de ID wallet en het stelsel van ID wallets voldoet aan de AVG richtlijnen door middel van een Data Privacy Impact Assesment (DPIA). De Privacy Lead vormt samen met de Security en Design Leads het team Kaders Kwaliteitsborging binnen het programma EDI Stelsel NL. Jij bent het eerste aanspreekpunt voor alle privacy gerelateerde vragen en neemt initiatief om de privacy-risico’s in kaart te brengen, aan de kaak te stellen en mee te denken over passende maatregelen. Je houdt contact met verschillende stakeholders binnen de lijnorganisatie en projectleiders in de verschillende sporen. De Privacy Lead is bij voorkeur bekend met de werkwijze van de Europese Commissie waardoor je in staat bent de privacy aspecten er van te duiden. Je bent succesvol in deze rol als het perspectief van privacy verankerd is in alles wat het programma EDI stelsel NL doet. Taken
  • Eerste aanspreekpunt voor vragen en je geeft advies over privacyvraagstukken;
  • Eerste aanspreekpunt voor de betrokkenen van (medewerkers/ketenpartners/relaties) bij vragen over verwerking van hun persoonsgegevens;
  • Je zorgt, samen met andere collega’s binnen het EDI team Kaders en Kwaliteitsborging voor een structurele en vastgelegde aanpak waarbij belangrijke documenten van het programma aan jullie kaders getoetst kan worden;
  • Je stemt werkzaamheden af met het Architectuurteam;
  • Afhandelen datalekken en uitvoeren en vastleggen verzoeken van betrokkenen;
  • Uitvoeren en opstellen van DPIA’s;
  • Opstellen en actualiseren van het verwerkingsregister;
  • Opstellen en actualiseren van privacybeleid, procedures en privacy verklaringen;
  • Review en opstellen van verwerkersovereenkomsten;
  • Contact met privacy gerelateerde toezichthouder(s)
Werkplek: Hybride, remote/ Den Haag Looptijd: 6 maanden, met optie tot verlenging Inzet: 36 uur Tarief: 113,00 [gravityform id="4" title="true" description="true"]