Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) De kernwaarden van de democratie: het ministerie van BZK zorgt ervoor dat die gewaarborgd zijn. BZK staat voor een goed en slagvaardig openbaar bestuur en een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen. Het ministerie draagt eraan bij dat burgers kunnen wonen in betaalbare, veilige en energiezuinige woningen in een buurt waar iedereen meedoet en het prettig leven is. Daarnaast werkt BZK aan een kleinere en efficiëntere overheid, zodat die met een minimum aan middelen het maximale voor burgers en bedrijven kan bereiken. 'Samen leven en wonen, in een democratische rechtsstaat, met een slagvaardig bestuur. BZK, duidelijk voor mensen.' Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens is dé uitvoeringsorganisatie op het gebied van persoonsgegevens en reisdocumenten voor het Koninkrijk der Nederlanden. We werken aan een goed en veilig beheer en gebruik van de Basisregistratie Personen, het Burgerservicenummer en aan het terugdringen van adres- en identiteitsfraude. Ook zijn we verantwoordelijk voor het stelsel van de Nederlandse reisdocumenten (paspoorten en identiteitskaarten). We doen dit werk niet alleen voor gemeenten en andere betrokken overheidsinstanties, zoals de Belastingdienst, het UWV, de pensioenfondsen en de SVB maar ook en vooral voor de burger. Ook in het Caribische deel van het Koninkrijk bouwen we samen aan een betrouwbare persoonsinformatievoorziening. Programma RODS In strafrechtelijk onderzoek is vastgesteld dat het criminelen lukt bij diverse gemeenten valselijk opgemaakte authentieke Nederlandse paspoorten te verkrijgen. Naast corruptie constateert de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens in lopende onderzoeken dat er structureel afwijkingen zitten in de registratie van het aanvraag- en uitgifteproces. Deze afwijkingen hebben geleid tot incorrecte data in de systemen. Dit zijn vormfouten in de procedure veroorzaakt door menselijke handelen. Om dit probleem aan te pakken zijn een aantal korte en lange termijn en aanvullende acties geformuleerd. Deze zijn op 8 juli 2022, middels een brief “aankondiging van maatregelen ter voorkoming van identiteitsfraude’’ aan de Tweede kamer gecommuniceerd. Deze acties worden inmiddels al voortvarend opgepakt middels een meer-jaren programma. Het realiseren van de benodigde acties gebeurt door verschillende organisaties die ieder verantwoordelijkheid dragen voor verschillende onderdelen van het reisdocumentenstelsel. Intensief betrokken partijen zijn: RvIG, VNG, NVVB (namens gemeenten), IDEMIA (leverancier), Afdeling voor beleid- en wetgeving. Het programma bevindt zich momenteel in een turbulente omgeving waarbij het noodzakelijk is om zo snel mogelijk het fundament van het programma te bouwen en er een goed geoliede machine van te maken. Opdrachtomschrijving Als projectmanager krijg je binnen het programma de verantwoordelijk voor éen of meerdere (IT gerelateerde) deelprojecten of ontwikkelthema’s. Samen met een team zorg je dat de bestaande acties worden uitgevoerd en dat de acties geborgd worden binnen de organisatie. Daarnaast ben je ook verantwoordelijk voor een aantal ontwikkel acties die nog verder geanalyseerd moeten worden om er ‘werkpakketten’ van te maken die opgepakt kunnen worden door je team. Werkzaamheden • Aansturing van de productowners en inhoudelijk experts • Afstemming met opdrachtgever en programmamanager • Managen van externe leverancier IDEMIA • Creëren van draagvlak voor de veranderingen die de acties en het stelsel van reisdocumenten • Beantwoorden van (technische) vragen over o.a. de aanpassingen van de systemen • Managen van stakeholders binnen en buiten RvIG • Bewaken van de scope in een turbulente omgeving
Rol: Project Manager
Opdrachtgever: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG)
Werklocatie: Hybride: Wilhelmina van Pruisenweg 52, Den Haag / remote
Data intakegesprekken: ZSM
Opdrachtduur: Ca. 12 maanden
Start datum 01-12-2022
Optie tot verlenging:   Ja, waarschijnlijk. Maximaal 5 maanden extra
Aantal uur per week: 36 - 40 uur
Tariefsindicatie € 90,00
CV: Nederlandstalig CV op Metis CV Format met motivatiebrief aub
[gravityform id="4" title="true" description="true"]