De NCTV heeft als onderdeel van het ministerie van Justitie en Veiligheid o.a. tot taak om de eigen informatiehuishouding te onderhouden. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van meerdere  informatiesystemen die in eigen beheer zijn ontwikkeld en worden onderhouden. T.b.v. deze informatiesystemen wordt gebruik gemaakt van een eigen IT-infrastructuur en SharePoint omgeving op locatie. Hiervoor zijn wij op zoek naar een SharePoint applicatiebeheerder. Opdrachtomschrijving: -Beheren van het Microsoft SharePoint OTAP en omgevingen op locatie (OnPremis) -Uitvoeren van technisch- en applicatiebeheer op de met de Microsoft SharePoint ontwikkelde primaire processystemen van opdrachtgever Vereist: -Richt OTAP-omgevingen in en begeleid deze (Ontwikkel, Test, Acceptatie en Productie) -beschikt over kennis van een SharePoint farm OnPremis, waarbij met SharePoint 2016 en hoger wordt gewerkt. -beschikt over kennis die in het overzicht hieronder zijn vermeld, alsmede de samenhang van deze toepassingen met Microsoft SharePoint 2016 en hoger. -beschikt over een AIVD Verklaring van Geen Bezwaar niveau A of is bereid mee te werken aan de uitvoering van een AIVD Veiligheidsonderzoek niveau A. Gewenst: -Ervaring met SharePoint search inrichtingen. -Powershell kennis Overzicht van kennisgebieden waarin door opdrachtnemer moet worden voorzien: 
Kennis Vereist Gewenst
SQL x
Powershell x
SharePoint 2016/2019 certification x
SharePoint configuration x
SharePoint administration x
SharePoint High trust apps x
Netwrix x
SMS integratie x
Threema integratie x
Websio x
Windows group policies x
Server hardening x
Subversion x
Networking x
Certificato x
Exchange interfaces x
sFTP x
Windows server 2016 en hoger x
Azure OTAP beheer x

Inschrijving gesloten.