Metis Network

Expertise

Privacy/ GDPR consultancy

Veel organisaties binnen de overheid of de private sector worstelen met de privacy wetgeving en wat dit nu voor hen betekent. De professionele resultaatgerichte consultants en project-/ of programmamanagers van Metis Network bieden een uitgebreid scala van diensten om effectief en efficiënt met de regelgeving om te gaan. Hierbij kunt u denken aan het organiseren van Informatiebijeenkomsten, uitvoeren van een Privacy nulmeting, het opstellen uitvoeren en bewaken van een integraal plan van aanpak en desgewenst GDPR e/o privacy-trainingen. Belangrijke aspecten in de benadering van de professionals van Metis Network zijn: bewustwording, procesaanpassingen & procesoptimalisatie inclusief de daarbij behorende (interne) controle maatregelen.

GDPR staat voor General Data Protection Regulation. In het Nederlands heet dit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De AVG is een privacywet die geldt vanaf 25 mei 2018 in de hele Europese Unie. Met de AVG is de bescherming van persoonsgegevens in alle landen van de EU hetzelfde geregeld.

 

Group 9 Created with Sketch.

Cyber security &
privacy

Interesse?

We maken graag een afspraak met jou en uiteraard kun je jouw aanvraag bij ons plaatsen.